οδηγίες χρήσης XEROX PHASER 3020 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο XEROX PHASER 3020 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο XEROX PHASER 3020 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο XEROX PHASER 3020


XEROX PHASER 3020 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3306 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   XEROX PHASER 3020 ΟΔΗΓΌΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ (3255 ko)
   XEROX PHASER 3020 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΆΜΕΣΗΣ ΧΡΉΣΗΣ (1935 ko)
   XEROX PHASER 3020 BRUKERHÅNDBOK (3221 ko)
   XEROX PHASER 3020 QUICK USE GUIDE (1827 ko)
   XEROX PHASER 3020 ANVÄNDARHANDBOK (3238 ko)
   XEROX PHASER 3020 INSTALLATION GUIDE (3255 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς XEROX PHASER 3020ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Ιούλιος 2014 Xerox® Phaser® 3020BI Οδηγός χρήσης © 2014 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το XEROX® και το XEROX με το εικονιστικό σήμα® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Τα Phaser®, CentreWare®, WorkCentre®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System® και Xerox Extensible Interface Platform® αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. [. . . ] Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Google Cloud Print στην ενότητα Εγκατάσταση και ρύθμιση σε αυτόν τον οδηγό χρήσης. 64 Xerox® Phaser® 3020 Οδηγός χρήσης Εκτύπωση με Linux Εκτύπωση με Linux Εκτύπωση από Εφαρμογές Υπάρχουν πολλές εφαρμογές Linux που σας επιτρέπουν να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας το Common Unix Printing System (CUPS). Μπορείτε να εκτυπώσετε στο μηχάνημά σας από οποιαδήποτε τέτοια εφαρμογή. Ανοίξτε μια εφαρμογή και επιλέξτε Print (Εκτύπωση) από το μενού File (Αρχείο). Επιλέξτε Print (Εκτύπωση) απευθείας χρησιμοποιώντας το lpr. Στο παράθυρο του περιβάλλοντος χρήσης LPR, επιλέξτε το μηχάνημα από τη λίστα εκτυπωτών και επιλέξτε Properties (Ιδιότητες). Αλλάξτε τις ιδιότητες της εργασίας εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες τέσσερις καρτέλες που εμφανίζονται στο επάνω τμήμα του παραθύρου. • General: (Γενικά) Αυτές οι επιλογές σας επιτρέπουν να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού, το είδος χαρτιού και τον προσανατολισμό των εγγράφων. Ενεργοποιεί τη λειτουργία διπλής όψης, προσθέτει διαχωριστικές σελίδες στην αρχή και στο τέλος του εγγράφου και αλλάζει τον αριθμό των σελίδων ανά φύλλο χαρτιού. • Text: (Κείμενο) Σας επιτρέπει να ορίσετε τα περιθώρια της σελίδας και να ρυθμίσετε τις επιλογές κειμένου, όπως διάστιχο ή στήλες. • γραφικά: Σας επιτρέπει να ορίσετε επιλογές εικόνων που χρησιμοποιούνται κατά την εκτύπωση αρχείων εικόνων, όπως επιλογές χρώματος, μέγεθος εικόνας, ή θέση εικόνας. • Προηγμένες ρυθμίσεις: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ανάλυση εκτύπωσης, την προέλευση χαρτιού και τον προορισμό. Επιλέξτε Apply (Εφαρμογή) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές και κλείστε το παράθυρο Properties (Ιδιότητες). Επιλέξτε OK στο παράθυρο LPR για να αρχίσει η εκτύπωση. Εμφανίζεται το παράθυρο εκτύπωσης, που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την κατάσταση της εργασίας εκτύπωσης. Εκτύπωση αρχείων Μπορείτε να εκτυπώσετε πολλά διαφορετικά είδη αρχείων στο μηχάνημά σας χρησιμοποιώντας το βασικό βοηθητικό πρόγραμμα CUPS, απευθείας από το περιβάλλον της γραμμής εντολών. 9στόσο, το πακέτο των οδηγών αντικαθιστά το βασικό εργαλείο lpr με ένα πιο φιλικό περιβάλλον χρήσης LPR. Για να εκτυπώσετε ένα οποιοδήποτε αρχείο εγγράφου: 1. Πληκτρολογήστε lpr <όνομα_αρχείου> από τη γραμμή εντολών του κελύφους Linux και πατήστε Enter. Εμφανίζεται το παράθυρο LPR GUI. Όταν πληκτρολογήσετε only lpr και πατήσετε Enter, εμφανίζεται πρώτα το παράθυρο Select file(s) to print (Επιλέξτε αρχεία για εκτύπωση). Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να εκτυπώσετε και επιλέξτε Open (Άνοιγμα). Στο παράθυρο LPR GUI, επιλέξτε το μηχάνημά σας από τη λίστα και αλλάξτε τις ιδιότητες της εργασίας εκτύπωσης. Επιλέξτε OK για να αρχίσει η εκτύπωση. Xerox® Phaser® 3020 Οδηγός χρήσης 65 Εκτύπωση με Linux Ρύθμιση ιδιοτήτων εκτυπωτή Χρησιμοποιώντας το παράθυρο «Printer Properties» (Ιδιότητες εκτυπωτή) που παρέχεται από το «Printers configuration» (Ρύθμιση εκτυπωτών), μπορείτε να αλλάξετε τις διάφορες ιδιότητες του μηχανήματός σας ως εκτυπωτή. [. . . ] Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden. Larmemission Maschinenlärminformatians-Verordnung3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779. Xerox® Phaser® 3020 Οδηγός χρήσης 143 βασικοί κανονισμοί Importeur Xerox GmbH Hellersbergstraße 2-4 41460 Neuss Deutschland Τουρκία - Κανονισμός RoHS Σε συμμόρφωση με το Άρθρο 7 (d) $ια του παρόντος, πιστοποιούμε ότι: «Το προϊόν συμμορφώνεται απόλυτα με τον κανονισμό ΕΕΕ. » «EEE yönetmeliğine uygundur. » Ρυθμιστικές πληροφορίες που αφορούν σε μονάδα ασύρματου τοπικού δικτύου 2, 4 Ghz Αυτό το προϊόν περιέχει ένα ραδιοπομπό ασύρματου τοπικού δικτύου 2, 4 Ghz που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 15 των κανονισμών της FCC, στις προδιαγραφές Industry Canada RSS-210 και στην Οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η λειτουργία αυτής της συσκευής υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν θα προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέεπι να αποδέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που ενδέχεται να προκαλέσει μη επιθυμητή λειτουργία. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται σε αυτήν τη συσκευή χωρίς την πρότερη έγκριση της Xerox Corporation ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη που αφορά στη χρήση αυτού του εξοπλισμού. 144 Xerox® Phaser® 3020 Οδηγός χρήσης φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού Για πληροφορίες σχετικά με τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού που αφορούν στον εκτυπωτή σας, μεταβείτε στις παρακάτω διευθύνσεις: Βόρεια Αμερική: www. xerox. com/msds Ευρωπαϊκή Ένωση: www. xerox. com/environment_europe Για τους αριθμούς τηλεφώνου του Κέντρου υποστήριξης πελατών, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www. xerox. com/office/worldcontacts. Xerox® Phaser® 3020 Οδηγός χρήσης 145 φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού 146 Xerox® Phaser® 3020 Οδηγός χρήσης Ανακύκλωση και απόρριψη 11 Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει πληροφορίες ανακύκλωσης και απόρριψης για τα εξής: • Όλες οι χώρες • Βόρεια Αμερική • Ευρωπαϊκή Ένωση • Άλλες χώρες Xerox® Phaser® 3020 Οδηγός χρήσης 147 Όλες οι χώρες Όλες οι χώρες Σχετικά με την απόρριψη του μηχανήματος της Xerox, παρακαλούμε σημειώστε ότι ο εκτυπωτής μπορεί να περιέχει μόλυβδο, υδράργυρο, υπερχλωρικό και άλλα υλικά, η απόρριψη των οποίων μπορεί να ελέγχεται για περιβαλλοντικούς λόγους. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου XEROX PHASER 3020

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου XEROX PHASER 3020.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag