οδηγίες χρήσης XEROX PHASER 3260 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο XEROX PHASER 3260 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο XEROX PHASER 3260 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο XEROX PHASER 3260


XEROX PHASER 3260 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4129 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   XEROX PHASER 3260 ΣΎΜΒΟΛΑ ΕΚΤΥΠΩΤΉ (593 ko)
   XEROX PHASER 3260 ΟΔΗΓΌΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ (3278 ko)
   XEROX PHASER 3260 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΆΜΕΣΗΣ ΧΡΉΣΗΣ (1510 ko)
   XEROX PHASER 3260 BRUKERHÅNDBOK (4032 ko)
   XEROX PHASER 3260 QUICK USE GUIDE (1403 ko)
   XEROX PHASER 3260 ANVÄNDARHANDBOK (4303 ko)
   XEROX PHASER 3260 INSTALLATION GUIDE (3278 ko)
   XEROX PHASER 3260 ® PHASER® 3260/3052 PRINTER SYMBOLS (593 ko)
   XEROX PHASER 3260 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς XEROX PHASER 3260ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Ιούλιος 2014 Xerox® Phaser® 3052NI Xerox® Phaser® 3260DI/3260DNI Οδηγός χρήσης © 2014 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το XEROX® και το XEROX με το εικονιστικό σήμα® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Τα Phaser®, CentreWare®, WorkCentre®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System® και Xerox Extensible Interface Platform® αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. [. . . ] • Poster Printing: (Εκτύπωση αφίσας) Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να διαιρέσετε ένα μονοσέλιδο έγγραφο σε 4, 9 ή 16 τμήματα. Κάθε τμήμα θα εκτυπωθεί σε ένα μοναδικό φύλλο χαρτιού με σκοπό να επικολλήσετε τα φύλλα μεταξύ τους για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο μεγέθους αφίσας. Επιλέξτε Poster 2x2 (Αφίσα 2x2) για 4 σελίδες, Poster 3x3 (Αφίσα 3x3) για 9 σελίδες ή Poster 4x4 (Αφίσα 4x4) για 16 σελίδες. Μετά επιλέξτε το ποσό επικάλυψης σε χιλιοστά ή ίντσες. • Εκτύπωση φυλλαδίων: Σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το έγγραφό σας και στις δύο όψεις του χαρτιού και διευθετεί τις σελίδες ώστε το χαρτί να μπορεί να διπλωθεί στη μέση μετά την εκτύπωση για τη δημιουργία φυλλαδίου. Περίγραμμα σελίδας: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διαλέξετε από διάφορα περιγράμματα για την εκτύπωσή σας. Εκτύπωση διπλής όψης Μπορείτε να κάνετε εκτύπωση και των δύο όψεων ενός φύλλου χαρτιού. Πριν την εκτύπωση, αποφασίστε για τον προσανατολισμό του εγγράφου. Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στο δικό σας μοντέλο. • • • • • Προεπιλογή εκτυπωτή: Εάν επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση, η συγκεκριμένη λειτουργία καθορίζεται από τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Κανένα: Το έγγραφο εκτυπώνεται ως μονής όψης. Long Edge (Μεγάλη πλευρά): Πρόκειται για την παραδοσιακή διάταξη που χρησιμοποιείται στη βιβλιοδεσία. Short Edge (Μικρή πλευρά): Πρόκειται για το είδος που χρησιμοποιείται συχνά στα ημερολόγια. Reverse Double-Sided Printing (Αντίστροφη εκτύπωση διπλής όψης): Το έγγραφο εκτυπώνεται ως διπλής όψης και τα είδωλα της δεύτερης όψης περιστρέφονται κατά 180 μοίρες. Xerox® Phaser® 3052/3260 Οδηγός χρήσης 71 Εκτύπωση με Windows καρτέλα Paper (Χαρτί) Χρησιμοποιήστε τις επιλογές της καρτέλας Paper (Χαρτί) για να ρυθμίσετε τις βασικές προδιαγραφές χειρισμού χαρτιού κατά την πρόσβαση στις ιδιότητες του εκτυπωτή. Αντίγραφα Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον αριθμό των αντιγράφων που θα εκτυπωθούν. Μπορείτε να επιλέξετε 1 έως 999 αντίγραφα. επιλογές χαρτιού • Original Size (Μέγεθος πρωτοτύπου): Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το μέγεθος του πρωτοτύπου που εκτυπώνετε. Αν το απαιτούμενο μέγεθος δεν εμφανίζεται στο πλαίσιο Size (Μέγεθος), επιλέξτε Edit: (Επεξεργασία). Όταν εμφανιστεί το παράθυρο «Custom Paper Size Settings» (Ρυθμίσεις ειδικού μεγέθους χαρτιού), ρυθμίστε το μέγεθος χαρτιού και επιλέξτε OK. Η ρύθμιση εμφανίζεται στη λίστα ώστε να μπορείτε να την επιλέξετε. Output Size: (Μέγεθος χαρτιού εξόδου) Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το μέγεθος χαρτιού που απαιτείται για εκτύπωση. Percentage: (Ποσοστό) Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αλλάξετε τα περιεχόμενα μιας σελίδας ώστε να εμφανίζεται μεγαλύτερη ή μικρότερη στην εκτυπωμένη σελίδα. Εισάγετε το ποσοστό προσαρμογής στο πλαίσιο εισόδου Percentage (Ποσοστό). Source: (Προέλευση) Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να επιλέξετε τον απαιτούμενο δίσκο χαρτιού. Χρησιμοποιήστε την επιλογή «Manual Feeder» (Μη αυτόματη τροφοδοσία) κατά την εκτύπωση σε ειδικά υλικά, όπως οι φάκελοι και οι διαφάνειες. [. . . ] Der findes flere oplysninger her: www. blauer-engel. de. Xerox® Phaser® 3052/3260 Οδηγός χρήσης 165 βασικοί κανονισμοί Blendschutz Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden. Larmemission Maschinenlärminformatians-Verordnung3 . GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779. Importeur Xerox GmbH Hellersbergstraße 2-4 41460 Neuss Deutschland Τουρκία - Κανονισμός RoHS Σε συμμόρφωση με το Άρθρο 7 (d) $ια του παρόντος, πιστοποιούμε ότι: «Το προϊόν συμμορφώνεται απόλυτα με τον κανονισμό ΕΕΕ. » EEE yönetmeliğine uygundur. Ρυθμιστικές πληροφορίες που αφορούν σε μονάδα ασύρματου τοπικού δικτύου 2, 4 Ghz Αυτό το προϊόν περιέχει ένα ραδιοπομπό ασύρματου τοπικού δικτύου 2, 4 Ghz που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 15 των κανονισμών της FCC, στις προδιαγραφές Industry Canada RSS-210 και στην Οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η λειτουργία αυτής της συσκευής υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν θα προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέεπι να αποδέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που ενδέχεται να προκαλέσει μη επιθυμητή λειτουργία. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου XEROX PHASER 3260

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου XEROX PHASER 3260.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag