οδηγίες χρήσης XEROX WIRELESS ADAPTER ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑΣ ΛΎΣΕΩΝ ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ ® ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο XEROX WIRELESS ADAPTER Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο XEROX WIRELESS ADAPTER θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο XEROX WIRELESS ADAPTER


XEROX WIRELESS ADAPTER ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑΣ ΛΎΣΕΩΝ ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ ® ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (632 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   XEROX WIRELESS ADAPTER ΟΔΗΓΌΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ (268 ko)
   XEROX WIRELESS ADAPTER WARRANTY (566 ko)
   XEROX WIRELESS ADAPTER INSTALLATION GUIDE (268 ko)
   XEROX WIRELESS ADAPTER INSTALLATION AND CONNECTION SETUP GUIDE (897 ko)
   XEROX WIRELESS ADAPTER ® WIRELESS PRINT SOLUTIONS ADAPTER ANVÄNDARHANDBOK (558 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς XEROX WIRELESS ADAPTERΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑΣ ΛΎΣΕΩΝ ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ ® ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Ασύρματος προσαρμογέας λύσεων εκτύπωσης Xerox® Οδηγός χρήσης © 2015 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα μη δημοσιευμένα δικαιώματα προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή υπό οποιαδήποτε μορφή των περιεχομένων της συγκεκριμένης δημοσίευσης χωρίς την άδεια της Xerox Corporation. [. . . ] 6. EAP-TTLS: Για το στοιχείο EAP-TTLS Option (Επιλογή EAP-TTLS), ορίστε ένα πρωτόκολλο ασφάλειας. Οι επιλογές είναι EAP-MSCHAPV2, MSCHAPV2, MSCHAP, CHAP, PAP και EAP-MD5. Συμπληρώστε τα πεδία User Name (Όνομα χρήστη) και Password (Κωδικός πρόσβασης) και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή για το στοιχείο Encryption (Κρυπτογράφηση). Οι επιλογές είναι CCMP, TKIP ή WEP. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Apply (Εφαρμογή). • PEAP: Για το στοιχείο PEAP Option (Επιλογή PEAP), ορίστε ένα πρωτόκολλο ασφάλειας. Οι επιλογές είναι EAP-MSCHAPV2 και EAP-MD5. Συμπληρώστε τα πεδία User Name (Όνομα χρήστη) και Password (Κωδικός πρόσβασης) και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή για το στοιχείο Encryption (Κρυπτογράφηση). Οι επιλογές είναι CCMP, TKIP ή WEP. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Apply (Εφαρμογή). Για έλεγχο των ρυθμίσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Test Connection (Έλεγχος σύνδεσης). Όταν ολοκληρώσετε με τις επιλογές σας, κάντε κλικ στο πλήκτρο Submit (Υποβολή). • Διαγραφή προφίλ 1. Στη σελίδα Network (Δίκτυο), επιλέξτε WLAN Profiles (Προφίλ WLAN). Για το προφίλ που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Submit (Υποβολή). Εμφανίζεται ένα παράθυρο το οποίο ζητάει επιβεβαίωση της ενέργειας διαγραφής. Κάντε κλικ στο πλήκτρο OK. Το προφίλ καταργείται από τη λίστα των προφίλ WLAN. Σημείωση: Αν διαγράψετε το ενεργό προφίλ, θα πρέπει να διαμορφώσετε ένα ενεργό προφίλ. Για να το κάνετε αυτό, συνδεθείτε ξανά στον προσαρμογέα μέσω SoftAP, ή κάντε επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές και, στη συνέχεια, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου. 30 Ασύρματος προσαρμογέας λύσεων εκτύπωσης Xerox® Οδηγός χρήσης Σελίδα Printer (Εκτυπωτής) 7 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Printer (Εκτυπωτής) για να εκτυπώσετε δοκιμαστικές σελίδες, να προσθέσετε ή να διαγράψετε έναν εκτυπωτή και να τροποποιήσετε τις προεπιλογές εκτύπωσης. Το προϊόν Ασύρματος προσαρμογέας λύσεων εκτύπωσης Xerox® υποστηρίζει διαχείριση της εκτύπωσης και του εκτυπωτή μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Web Manager και του Google Cloud Print. [. . . ] Η λειτουργία SoftAP είναι απενεργοποιημένη. Ασύρματος προσαρμογέας λύσεων εκτύπωσης Xerox® Οδηγός χρήσης 53 Αντιμετώπιση προβλημάτων 54 Ασύρματος προσαρμογέας λύσεων εκτύπωσης Xerox® Οδηγός χρήσης Ρυθμιστικές πληροφορίες Γνωστοποίηση για τους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση B Δια της παρούσας, η Xerox δηλώνει ότι ο Ασύρματος προσαρμογέας λύσεων εκτύπωσης είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις Οδηγίες 1999/5/EΚ, 2006/95/EΚ, 2004/108/EΚ, 2002/95/EΚ και 2009/125/EΚ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για την ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση του Διαδικτύου: www. xerox. com/environment_europe. Γνωστοποίηση για τους χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες Ο Ασύρματος προσαρμογέας λύσεων εκτύπωσης έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που αφορούν σε ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Άρθρο 15 των Κανονισμών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC). Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου XEROX WIRELESS ADAPTER

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου XEROX WIRELESS ADAPTER.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag