οδηγίες χρήσης XEROX WORKCENTRE 3025 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο XEROX WORKCENTRE 3025 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο XEROX WORKCENTRE 3025 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο XEROX WORKCENTRE 3025


XEROX WORKCENTRE 3025 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4629 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   XEROX WORKCENTRE 3025 ΟΔΗΓΌΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ (3581 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΆΜΕΣΗΣ ΧΡΉΣΗΣ (3682 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 PIKAOPAS (3128 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 GUIDA RAPIDA (3111 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 BRUKERHÅNDBOK (4503 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 QUICK USE GUIDE (3300 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 KURZÜBERSICHT (3111 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 ANVÄNDARHANDBOK (4511 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 INSTALLATION GUIDE (3581 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 GUÍA DE USO RÁPIDO (3111 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 INTRODUKTIONSHANDLEDNING (3128 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 GUIA DE UTILIZAÇÃO RÁPIDA (3111 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (3300 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3025 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI (3300 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς XEROX WORKCENTRE 3025ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Ιούλιος 2014 Xerox® WorkCentre® 3025BI Xerox® WorkCentre® 3025NI Οδηγός χρήσης ©2014 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox® και Xerox με το εικονιστικό σήμα® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Τα Phaser®, CentreWare®, WorkCentre®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System® και Xerox Extensible Interface Platform® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. [. . . ] • Scan Area: (Περιοχή σάρωσης) Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε το μέγεθος σελίδας. Το κουμπί Advanced (Σύνθετες ρυθμίσεις) σας επιτρέπει να ρυθμίσετε μη αυτόματα το μέγεθος σελίδας. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις σάρωσης, επιλέξτε τη ρύθμιση από την αναπτυσσόμενη λίστα Job Type (Είδος εργασίας). Πατήστε Default (Προεπιλογή) για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για τις επιλογές σάρωσης. Όταν τελειώσετε, πατήστε Scan (Σάρωση) για να αρχίσει η σάρωση. Η γραμμή κατάστασης εμφανίζεται κάτω αριστερά στο παράθυρο με την πρόοδο της σάρωσης. Για να ακυρώσετε τη σάρωση, πατήστε Cancel (Ακύρωση). Εμφανίζεται το σαρωμένο είδωλο. Όταν τελειώσετε, πατήστε Save (Αποθήκευση) στη γραμμή εργαλείων. 3. Xerox® WorkCentre® 3025 Οδηγός χρήσης 121 Σάρωση σε Linux 12. Επιλέξτε τον κατάλογο αρχείων όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το είδωλο και εισάγετε το όνομα αρχείου. Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση). Ρυθμίσεις Είδος εργασίας Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις των επιλογών σάρωσης για μελλοντική χρήση. Αποθήκευση μιας νέας ρύθμισης είδους εργασίας 1. Αλλάξτε τις επιλογές από το παράθυρο Scanner Properties (Ιδιότητες σαρωτή). Κάντε κλικ στο Save As (Αποθήκευση ως). Εισάγετε το όνομα της ρύθμισης. Κάντε κλικ στο OK. Η ρύθμιση προστίθεται στην αναπτυσσόμενη λίστα Job Type (Είδος εργασίας). $ιαγραφή μιας ρύθμισης είδους εργασίας 1. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να διαγράψετε από την αναπτυσσόμενη λίστα Job Type (Είδος εργασίας). Κάντε κλικ στο Delete ($ιαγραφή). Η ρύθμιση διαγράφεται από τη λίστα. Χρήση του Image Manager Η εφαρμογή Image Manager ($ιαχείριση ειδώλων) σας παρέχει εντολές μενού και εργαλεία για την επεξεργασία του σαρωμένου ειδώλου. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα εργαλεία για την επεξεργασία του ειδώλου: Εργαλεία Όνομα Save (Αποθήκευση) Undo (Αναίρεση) Αποθηκεύει το είδωλο. Λειτουργία Ακυρώνει την τελευταία σας ενέργεια. Redo (Επανάληψη) Scroll (Κύλιση) Crop (Περικοπή) Επαναφέρει την ενέργεια που ακυρώσατε. Σας επιτρέπει την κύλιση στο είδωλο. Περικόπτει την επιλεγμένη περιοχή ειδώλου. 122 Xerox® WorkCentre® 3025 Οδηγός χρήσης Σάρωση σε Linux Εργαλεία Όνομα Zoom Out (Σμίκρυνση) Zoom In (Μεγέθυνση) Scale (Προσαρμογή) Rotate (Περιστροφή) Flip (Αναστροφή) Effect (Εφέ) ιδιότητες Σμικρύνει το είδωλο. Μεγεθύνει το είδωλο. Λειτουργία Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το μέγεθος του ειδώλου. Μπορείτε να εισάγετε το μέγεθος μη αυτόματα, ή να ορίσετε το ποσοστό προσαρμογής αναλογικά, κατακόρυφα ή οριζόντια. [. . . ] Ορισμένοι παράμετροι που απαιτούνται για τη συμβατότητα με τις απαιτήσεις του Telecom Telepermit εξαρτώνται από τον εξοπλισμό (υπολογιστή) που σχετίζεται με αυτή τη συσκευή. Ο σχετικός εξοπλισμός πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί εντός των ακόλουθων ορίων, για συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της Telecom: Για επαναλαμβανόμενες κλήσεις στον ίδιο αριθμό: • $εν επιτρέπονται περισσότερες από 10 απόπειρες κλήσης στον ίδιο αριθμό εντός μιας περιόδου 30 λεπτών, για οποιοδήποτε μεμονωμένη χειροκίνητη έναρξη κλήσης και • Ο εξοπλισμός κρατά κλειστή τη γραμμή για μια περίοδο τουλάχιστον 30 δευτερολέπτων μεταξύ του τέλους μιας απόπειρας και της αρχής της επόμενης απόπειρας. Για αυτόματες κλήσεις σε διαφορετικούς αριθμούς: Ο εξοπλισμός πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να διασφαλιστεί ότι για τις αυτόματες κλήσεις σε διαφορετικούς αριθμούς υπάρχει μια περίοδος τουλάχιστον πέντε δευτερολέπτων μεταξύ του τέλους μιας απόπειρας κλήσης και της αρχής μιας άλλης. Για σωστή λειτουργία, το άθροισμα των αριθμών RΕΝ όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε μια μεμονωμένη γραμμή οποιαδήποτε στιγμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το πέντε. Xerox® WorkCentre® 3025 Οδηγός χρήσης 253 2. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου XEROX WORKCENTRE 3025

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου XEROX WORKCENTRE 3025.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag