οδηγίες χρήσης XEROX WORKCENTRE 7220 7225

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο XEROX WORKCENTRE 7220 7225 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο XEROX WORKCENTRE 7220 7225 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο XEROX WORKCENTRE 7220 7225


XEROX WORKCENTRE 7220 7225 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (7804 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 ΠΏΣ ΝΑ (951 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 GYORS ISMERTETŐT (944 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 OΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ (6520 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 ΣΎΜΒΟΛΑ ΕΚΤΥΠΩΤΉ (667 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 README_2016CONNECTKEYDIFFERENCES (1249 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ® CONNECTKEY® 2016 (10198 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 (7615 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 HOW TO PAGES (938 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 BRUKERHÅNDBOK (6431 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 ANVÄNDARHANDBOK (6425 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 TIETOSIVUT, OHJESIVUT (938 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (1369 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 README_2016CONNECTKEYDIFFERENCES (1249 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 PDL REFERENCE GUIDE FOR CONNECTKEY PRODUCTS (258 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 ANVÄNDARHANDBOK ® CONNECTKEY® 2016TEKNIK (9927 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 BRUKERHÅNDBOK ® CONNECTKEY® 2016 TEKNOLOGI (9954 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 SMART CARD INSTALLATION AND CONFIGURATION GUIDE (3075 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 ® INTEGRATED RFID CARD READER SUPPORTED DEVICES (41 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 PDL REFERENCE CUSTOMER TIP FOR CONNECTKEY PRODUCTS (240 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 USB CARD READER INSTALLATION AND CONFIGURATION GUIDE (219 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE 2016 ® CONNECTKEY® TECHNOLOGY (1378 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 MCAFEE® EMBEDDED CONTROL CONFIGURATION GUIDE FOR MCAFEE® EPO (1712 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 ® WORKCENTRE® 7220/7225 ® WORKCENTRE® 7220I/7225I PRINTER SYMBOLS (666 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς XEROX WORKCENTRE 7220 7225

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 7220 / 7225 ® ® User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português Guida per l’utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Svenska Dansk Suomi Norsk Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöopas Brukerhåndbok Nederlands Gebruikershandleiding Русский Čeština Polski Magyar Руководство пользователя Uživatelská příručka Przewodnik użytkownika Felhasználói útmutató Türkçe Ελληνικά Română Català Kullanıcı Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήστη Ghid de Utilizare Manual d 'usuari © 2013 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα μη δημοσιευμένα δικαιώματα προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή υπό οποιαδήποτε μορφή των περιεχομένων της συγκεκριμένης δημοσίευσης χωρίς την άδεια της Xerox Corporation. [. . . ] Επιλέξτε την καρτέλα Σύναξη εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δείγμα εργασίας > Ναι. Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε το πράσινο πλήκτρο Έναρξη. Το δοκιμαστικό αντίγραφο εκτυπώνεται. Εκτυπώστε τα υπόλοιπα αντίγραφα ή διαγράψτε την εργασία: • Για να αποδεσμεύσετε και να εκτυπώσετε τα υπόλοιπα αντίγραφα της εργασίας, επιλέξτε Υποβολή εργασίας. • Αν το δοκιμαστικό αντίγραφο δεν είναι ικανοποιητικό, επιλέξτε Διαγραφή όλων των τμημάτων. Αποθήκευση ρυθμίσεων αντιγραφής Για να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο συνδυασμό ρυθμίσεων αντιγραφής για μελλοντικές εργασίες αντιγραφής, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις με ένα όνομα και να τις ανακτήσετε για μεταγενέστερη χρήση. Για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις αντιγραφής: 1. Πατήστε το πλήκτρο Αρχική σελίδα υπηρεσιών και επιλέξτε Αντιγραφή. Επιλέξτε την καρτέλα Σύναξη εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση τρεχουσών ρυθμίσεων. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις με το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής. Επιλέξτε OK. Ανάκτηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων αντιγραφής Μπορείτε να ανακτήσετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις αντιγραφής αποθηκεύσατε προηγουμένως και να τις χρησιμοποιήσετε για τρέχουσες εργασίες. Σημείωση: Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αντιγραφής με ένα όνομα, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση ρυθμίσεων αντιγραφής στη σελίδα 125. Για να ανακτήσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις: 1. Πατήστε το πλήκτρο Αρχική σελίδα υπηρεσιών και επιλέξτε Αντιγραφή. Πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 7220/7225 Oδηγός χρήσης 125 Αντιγραφή 2. 3. Επιλέξτε την καρτέλα Σύναξη εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ανάκτηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων. Επιλέξτε την επιθυμητή αποθηκευμένη ρύθμιση. Σημείωση: Για να διαγράψετε μια αποθηκευμένη ρύθμιση, επιλέξτε την και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή ρυθμίσεων. 4. Επιλέξτε Φόρτωση ρυθμίσεων. Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις φορτώνονται για την τρέχουσα εργασία αντιγραφής. 126 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 7220/7225 Oδηγός χρήσης Σάρωση 7 Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει: • Βασική σάρωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 • • • • • • • • • Σάρωση σε φάκελο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Σάρωση σε αποθήκες αρχείων δικτύου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Σάρωση στον κεντρικό σας κατάλογο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Ρύθμιση επιλογών σάρωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Σάρωση σε μονάδα flash USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Σάρωση σε διεύθυνση email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Σάρωση σε προορισμό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Σάρωση σε υπολογιστή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Χρήση της Σάρωσης με ένα πάτημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να ρυθμίσει αυτήν τη λειτουργία προτού την χρησιμοποιήσετε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο System Administrator Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος) στη διεύθυνση www. xerox. com/office/WC7220_WC7225docs. Αν ο διαχειριστής συστήματος ενεργοποιήσει την επιλογή Remote Start (Απομακρυσμένη έναρξη) στις υπηρεσίες CentreWare Internet Services, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σάρωση ειδώλων απευθείας από το σαρωτή σε έναν υπολογιστή. Αν χρησιμοποιείτε την Οργάνωση Clip της Microsoft, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σάρωση, εισαγωγή και αποθήκευση ειδώλων από τον εκτυπωτή. Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε σάρωση απευθείας από έναν εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τις περισσότερες εφαρμογές σάρωσης που είναι συμβατές με TWAIN. Πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 7220/7225 Oδηγός χρήσης 127 Σάρωση Βασική σάρωση Η λειτουργία Σάρωση παρέχει αρκετές μεθόδους για σάρωση και αποθήκευση πρωτότυπου εγγράφου. Η διαδικασία σάρωσης μέσω του εκτυπωτή σας διαφέρει από αυτή των σαρωτών σταθμού εργασίας. [. . . ] Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να μην παρέχει αποτελεσματική μεταφορά κλήσεων σε κάποια άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην ίδια γραμμή. 2. 4. 5. 6. 270 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 7220/7225 Oδηγός χρήσης Ρυθμιστικές πληροφορίες 8. 9. Ορισμένοι παράμετροι που απαιτούνται για τη συμβατότητα με τις απαιτήσεις του Telecom Telepermit εξαρτώνται από τον εξοπλισμό (υπολογιστή) που σχετίζεται με αυτή τη συσκευή. Ο σχετικός εξοπλισμός πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί εντός των ακόλουθων ορίων, για συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της Telecom: Για επαναλαμβανόμενες κλήσεις στον ίδιο αριθμό: • Δεν επιτρέπονται περισσότερες από 10 απόπειρες κλήσης στον ίδιο αριθμό εντός μιας περιόδου 30 λεπτών, για οποιοδήποτε μεμονωμένη χειροκίνητη έναρξη κλήσης και • Ο εξοπλισμός κρατά κλειστή τη γραμμή για μια περίοδο τουλάχιστον 30 δευτερολέπτων μεταξύ του τέλους μιας απόπειρας και της αρχής της επόμενης απόπειρας. Για αυτόματες κλήσεις σε διαφορετικούς αριθμούς: Ο εξοπλισμός πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να διασφαλιστεί ότι για τις αυτόματες κλήσεις σε διαφορετικούς αριθμούς υπάρχει μια περίοδος τουλάχιστον πέντε δευτερολέπτων μεταξύ του τέλους μιας απόπειρας κλήσης και της αρχής μιας άλλης. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου XEROX WORKCENTRE 7220 7225

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου XEROX WORKCENTRE 7220 7225.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag