οδηγίες χρήσης ZANUSSI ZD3380X

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ZANUSSI ZD3380X Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ZANUSSI ZD3380X θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ZANUSSI ZD3380X


ZANUSSI ZD3380X : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2603 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ZANUSSI ZD3380X

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Eàn h syskeyç poylhueì ç metabibasteì se àllon idioktçth, ç eàn metakomìsete ki afçsete th syskeyç, bebaivueìte òti to egxeirìdio ménei pànta mawì me th syskeyç èste o néoz xrçsthz na mporései na enhmervueì gia th leitoyrgìa thz syskeyçz kai tiz shmantikéz plhroforìez asfàleiaz. Oi paroùsez plhroforìez xorhgoùntai gia thn dikç saz kalùterh asfàleia. PREPEI na tiz diabàsete prosextikà prin thn egkatàstash ç th xrçsh thz syskeyçz. Egkatàstash q q q q q q q q q Elégjte to plyntçrio piàtvn saz gia endexòmenez whmiéz apò th metaforà. Eàn to plyntçrio piàtvn saz éxei whmiéz, ua prépei na epikoinvnçsete me ton antipròsvpò saz. [. . . ] Eàn eìnai kleistò to kapàki: patçste to koympì apeleyuérvshz (1). Gemìste th dosologikç uçkh aporrypantikoù me aporrypantikò (2). Oi endeìjeiz ypodeiknùoyn th stàumh dosologìaz: 20 = perìpoy 20 gr. aporrypantikoù 'Otan to kalàui brìsketai sthn ychlòterh uésh den ua mporésete na xrhsimopoiçsete th(tiz) sxàra(ez) flitwanièn. RC01 Kleìnete pànta thn pòrta metà to gémisma thz syskeyçz saz, efòson h anoixtç pòrta enéxei kìndyno. DE19 DE22 3. òla ta progràmmta me pròplysh éxoyn anàgkh apò mia mikrç posòthta aporrypantikoù (5/10 gr. ) poy prépei na to bàloyme sth diplanç qésh (3). Kleìste to kapàki kai piéste to méxri na asfalìsei. 11 Diaforetikà eìdh aporrypantikoù Tamplétez aporrypantikoù Oi tamplétez aporrypantikoù diaforetikçz màrkaz dialùontai me diaforetikéz taxùthtez. Gi' aytòn to lògo merikéz tamplétez aporrypantikoù den mporoùn na dialyuoùn kai na anaptùjoyn thn plçrh kauaristikç isxù toyz sth diàrkeia sùntomvn programmàtvn. Katà synépeia parakaloùme na xrhsimopoieìte kanonikà progràmmata òtan xrhsimopoieìte tamplétez aporrypantikoù, gia na ejasfalisteì h plçrhz ejàleich tvn ypoleimmàtvn aporrypantikoù. Mhn topoueteìte tiz tamplétez ston kàdo ç sto kalàui maxairopçroynvn efòson kat' aytòn ton tròpo ua prokùcoyn kakà apotelésmata plùshz. Oi tamplétez prépei na topouetoùntai sth dosologikç uçkh aporrypantikoù. Xrçsh anàmiktvn aporrypantikèn "3 se 1" Genikéz symboyléz Aytà ta proiònta eìnai aporrypantikà me syssvmatvménez kai syndyasménez leitoyrgìez aporrypantikoù/lampryntikoù kai alatioù. Prin xrhsimopoiçsete aytà ta proiònta ua prépei prèta na elégjete eàn h sklhròthta toy neroù thz paroxçz saz eìnai symbatç me th xrçsh aytèn tvn proiòntvn òpvz xorhgeìtai apò ton kataskeyastç toy aporrypantikoù (epànv sth syskeyasìa proiòntoz). Gia na symchfisteì h xamhlòterh uermokrasìa, h diàrkeia thz plùshz kai toy stegnèmatoz éxoyn parataueì. (3) Oi timéz katanàlvshz lambànontai ypòch vz kauodhghtikéz kai ejartèntai apò thn pìesh kai th uermokrasìa toy neroù kauèz epìshz ki apò tiz metaboléz thz paroxçz reùmatoz. 13 'Enarjh enòz progràmmatoz plùshz 1. Elégjte eàn to kalàqi éxei fortvqeì svstà kai oi braxìvnez cekasmoù mporoùn na kànoyn eleùqera thn peristrofç 2. Patçste to plçktro énarjhz/paùshz H lyxnìa thz trofodosìaz hlektrikoù reùmatoz fvtìwetai. O atmòz mporeì na bgei éjv òtan anoìgoyme thn pòrta. Anoìjte thn pòrta me prosoxç. Diakopç tréxontoz progràmmatoz a) Anoìgontaz thn pòrta toy plynthrìoy piàtvn, to tréxon prògramma diakòptetai. Janakleìnontaz thn pòrta, to prògramma synexìwetai apò to shmeìo poy diakòphke. ) b) Piéste to plçktro On/Off, (se aytçn thn perìptvsh òlez oi lyxnìez sbçnoyn). Energopoieìste janà to plçktro On/Off, To prògramma synexìwetai apò to shmeìo poy diakòphke. Akùrvsh tréxontoz progràmmatoz Gia na akùrvsete to tréxon prògramma piéste taytòxrona ta plçktra pollaplçz leitoyrgìaz 2 kai 3 évz òtoy na sbçsoyn òlez oi fvteinéz lyxnìez (ektòz thz lyxnìaz trofodosìaz hlektrikoù reùmatoz kai endexoménvz ekeìnez toy alatioù kai lampryntikoù) ypodeiknùontaz étsi thn akùrvsh toy progràmmatoz Eàn prépei na jekinçsei éna néo prògramma, elégjte eàn ypàrxei aporrypantikò sth uçkh aporrypantikoù. 5. Rùumish kai ekkìnhsh toy progràmmatoz Piéste to koympì toy epiuymhtoù progràmmatoz (deìte ton pìnaka "Progràmmata plùshz"). Ua fvtisteì h endeiktikç lyxnìa poy antistoixeì sto epilegméno prògramma ki h endeiktikç lyxnìa progràmmatoz se ejélijh. [. . . ] Me agvgò ston toìxo efodiasméno me ejaerismò, me elàxisth esvterikç diàmetro 4 ek. H sùndesh apoxéteyshz prépei na brìsketai se éna ùcoz metajù 30 ek. (mégisto) apò ton pyuména toy plynthrìoy piàtvn. O svlçnaz ekkénvshz mporeì na kateyuùnetai eìte aristerà eìte dejià toy plynthrìoy piàtvn. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ZANUSSI ZD3380X

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ZANUSSI ZD3380X.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag