οδηγίες χρήσης ZANUSSI ZDT5052

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ZANUSSI ZDT5052 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ZANUSSI ZDT5052 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ZANUSSI ZDT5052


ZANUSSI ZDT5052 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (411 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ZANUSSI ZDT5052 (399 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ZANUSSI ZDT5052

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] OPPVASKMASKIN oeOE--"OEOEտfl ÿտ ZDT 5052 N GR RUS Bruksanvisning TM TMTM , , ^ Periexmena Shmantikz plhroforez asfleiaz Perigraf thz syskeyz Pnakaz elgxoy Prin th xrsh Rumish toy aposklhrynt nero Lampryntik Xrsh toy aporrypantiko Xrsh thz syskeyz Frtvsh thz syskeyz Rumish coyz toy epnv kalauio Symboylz gia to plsimo Progrmmata plshz Diadox leitoyrgaz Syntrhsh kai kauarithta Esvterikz kauarismz Kauarithta tvn fltrvn Ejvterik kauarithta Paratetamnh perodoz mh leitoyrgaz Profyljeiz gia thn pagvni Metaknhsh toy mhxanmatoz Kti den pei kal Srbiz kai antallaktik Ditajh asfaleaz kat plhmmyrsmatoz Symboylz gia kntra elgxoy Odhgez egkatstashz Syndseiz paroxz nero Sndesh svlna apoxteyshz Hlektrik sndesh 17 17 18 19 19 20 20 21 21 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26 27 27 27 28 28 29 29 Texnik xarakthristik DIASTASEIS Pltoz 'Ycoz Mg. buoz me anoixt prta Boltw 44. 6 cm 81. 8 - 87. 8 cm 55. 5 cm 111. 4 cm 220-230 V - 50 Hz 200 W 1900 W 2100 W 50 kPa (0. 5 bar) 800 kPa (8 bar) 9 HLEKTRIKH SYNDESH TASH KINHTHRA STH DIARKEIA PLYSHS ISXYS UERMANTIKOY STOIXEIOY SYNOLIKH ISXYS PIESH PAROXHS NEROY XVRHTIKOTHTA RYUMISEVN TOPOUETHSHS Elxisth Mgisth Ayt h syskey enai smfvnh me tiz akloyuez Odhgez E. O. K. : - 73/23 thz 19. 2. 73 (Odhga Xamhlz Tshz) kai epmenez tropopoiseiz. - 89/366 thz 3. 5. 89 (Odhga Hlektromagnhtikz Symbatthtaz) kai epmenez tropopoiseiz. 16 Shmantikz plhroforez asfleiaz Enai pol shmantik na fylaxte ayt to egxeirdio xrshz maw me th syskey gia mellontikz parapompz. En h syskey poylhue metabibaste se llon idioktth, en metakomsete ki afsete th syskey, bebaivuete ti to egxeirdio mnei pnta maw me th syskey ste o noz xrsthz na mporsei na enhmervue gia th leitoyrga thz syskeyz kai tiz sxetikz plhroforez asfleiaz. [. . . ] Kpoia edh gyalikn mpore na gnoyn adifana met ap poll plysmata sto plyntrio pitvn. Ta ashmnia maxairoproyna en anameixton me ta anojedvta, tenoyn na skoyrnoyn. Sidernia mantemnia antikemena mporon na skoyrisoyn kai na lekisoyn lla skeh. To aloymnio tenei na skoyrnei, o xalkz, to pioter ki o orexalkoz tenoyn na lekiwoyn. 'Otan agorwete kainoria skeh, bebaivuete ti endeknyntai gia plsimo sto plyntrio pitvn. 22 Progrmmata plshz Prgramma Baumz brvmiz kai edoz fortoy Apaitomena koympi Synistomenh posthta aporrypantiko Plsh Opoiosdpote. On/Off + Prplysh 1 kro jbgalma (gia thn apofyg kollmatoz ypoleimmtvn faghto sta skeh). Westh prplysh Kyrvz plsh stoyz 70C 2 jebglmata kra 1 west jbgalma Etgnvma Kra prplysh Kyrvz plsh stoyz 65C 1 kro jbgalma 1 west jbgalma Etgnvma Kra prplysh Kyrvz plsh stoyz 50C 1 kro jbgalma 1 west jbgalma Etgnvma Kyrvz plsh stoyz 50C 1 kro jbgalma 1 west jbgalma Perigraf kkloy Jbgalma ki anamon / / Entatik 70C Pol brmika. Piatik, maxairoproyna, katsarlez kai thgnia On/Off + 70 15 g 10 g Kanonik 65C Kanonik lrvma. Piatik kai maxairoproyna On/Off + 65 20 g 5g * Bio 50C Kanonik lrvma. Piatik kai maxairoproyna On/Off + BIO 50 20 g 5g ** Grgoro 50C Elafrz brmika. Piatik kai maxairoproyna On/Off + 50 25 g / * Sygkritik prgramma gia EN 5042. ** Ayt enai na eidik prgramma gia grgorh plsh enz plroyz fortoy elafrz brmikvn skeyn, pothrin kai piatikn (ektz ap katsarolik) otvz ste na ta janaxrhsimopoisete amsvz. 23 Diadox leitoyrgaz S' aytn thn oloklhrvmnh syskey oi legxoi brskontai sthn koryf thz prtaz. 'Otan epilgete na prgramma, h prta prpei na enai anoixt. 9. Akrvsh enz progrmmatoz en ejeljei Gia thn allag enz progrmmatoz en ejeljei, anojte thn prta kai patste to koymp toy trxontoz progrmmatoz gia perisstero ap 1 deyterlepto, vz toy na sbsei h antstoixh endeiktik lyxna. To plyntrio pitvn tra xei mhdeniste kai mporete na epiljete na no prgramma. 1. Elgjte ta fltra Bebaivuete pvz enai kauar kai katllhla topouethmna (blpe odhgez kauarismo). 2. Patste to plktro On/Off Anbei h lyxna hlektrikz trofodthshz. 10. Sto tloz toy progrmmatoz plshz To plyntrio pitvn ua stamatsei aytomtvz ki na hxhtik sma ua saz plhroforsei ti to prgramma peratuhke. H endeiktik lyxna toy progrmmatoz, poy mliz televse, sbnei kai anabosbnei h endeiktik lyxna "tloz kkloy". H endeiktik lyxna On/Off paramnei anammnh mxri na apeleyuervue to koymp On/Off. Me aytn ton trpo ta pita ua enai pio kra kai to stgnvma ua gnei kaltera. Adeiste prta to ktv kalui kai met to epnv, gia na apotrape to stjimo nero ap to epnv kalui sta piatik toy ktv kalauio. 'Otan to prgramma plshz teleisei, synisttai na kcete thn parox rematoz sto plyntrio kai na klesete th brsh toy nero. Genik de synisttai na anogete thn prta tan to mhxnhma brsketai se leitoyrga. Prosox Mhn anojete thn prta kat th dirkeia thz fshz urmanshz: ua mporose na proklhue h diarro kayto nero. [. . . ] Apofgete kue tskisma strcimo toy svlna poy ua mporose na empodsei na epibradnei thn parox nero. En to mhxnhma syndetai me noyz agvgoz agvgoz poy den xoyn xrhsimopoihue gia meglo xronik disthma, afste to ner na trjei gia merik lept prin syndsete to svlna paroxz. 'Etsi ua apofeyxuon iwmata mmoy skoyriz poy boylnoyn to fltro toy svlna paroxz. Gia na knete thn dia th sndesh, to pajimdi sweyjhz poy brsketai sto svlna trofodthshz toy mhxanmatoz xei ftiaxte gia na bidnei ete se stmio 3/4 me spervma, ete se mia eidik ftiagmnh brsh grgorhz sweyjhz pvz to Press-block. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ZANUSSI ZDT5052

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ZANUSSI ZDT5052.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag