οδηγίες χρήσης ASUS R301LJ

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ASUS R301LJ Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ASUS R301LJ θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ASUS R301LJ


ASUS R301LJ : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (8246 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ASUS R301LJ (3925 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ASUS R301LJ

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] I9840 Prima edizione Ottobre 2014 Notebook PC Manuale utente (e-Manual) INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall’acquirente a scopi di backup, senza l’espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE “COSÌ COM’È” SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONI LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D’USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO. I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono essere marchi registrati o diritti d’autore delle rispettive aziende, o meno, e sono usati a solo scopo identificativo o illustrativo, a beneficio dell’utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcun soggetto. [. . . ] Share (Condividi) Questo strumento vi permette di condividere applicazioni tramite siti di social network o e-mail. Dalla pagina di Start potete anche usarlo per richiamare un'applicazione avviata di recente. Devices (Dispositivi) Questo strumento vi permette di accedere e condividere file con i dispositivi collegati al vostro Notebook PC come monitor esterni o stampanti. Settings (Impostazioni) Questo strumento vi permette di accedere alle impostazioni del vostro Notebook PC. 52 Notebook PC - Manuale utente (e-Manual) Funzione Snap La funzione Snap consente di visualizzare sullo schermo due applicazioni in esecuzione, una affiancata all'altra, permettendovi di lavorare o passare tra le due applicazioni. IMPORTANTE!Assicuratevi che la risoluzione del vostro Notebook PC sia 1366x768 o superiore prima di iniziare ad usare la funzione Snap. Barra di Snap Notebook PC - Manuale utente (e-Manual) 53 Utilizzo di Snap Per attivare e utilizzare la funzione Snap utilizzate il touchpad o la tastiera del vostro Notebook PC. Quando il puntatore assume la forma di una mano trascinate l'applicazione sul lato destro o sinistro del display. e i tasti direzionali destro o 4. 1. 2. Premete sinistro per posizionare la prima applicazione nella parte destra o sinistra dello schermo. Questa applicazione viene posizionata automaticamente nel pannello disponibile. 54 Notebook PC - Manuale utente (e-Manual) Altri tasti di scelta rapida Tramite la tastiera è inoltre possibile usare le seguenti combinazioni di tasti che vi aiuteranno a lanciare applicazioni e a navigare in Windows® 8. 1. \ Per passare dal menu Start all'ultima applicazione in esecuzione e viceversa Mostra e nasconde il Desktop Apre Esplora file Apre il pulsante di accesso rapido Cerca e cercare file Apre il pannello di Condivisione Apre il pannello delle Impostazioni Apre il pannello dei Dispositivi Attiva la schermata di blocco Riduce a icona tutte le finestre Notebook PC - Manuale utente (e-Manual) 55 Permette di scegliere una modalità di visualizzazione della presentazione Apre l'accesso alla ricerca per eseguire ricerche ovunque o all'interno dell'app aperta (se l'app supporta questa funzione) Apre la finestra di dialogo Esegui Apre il Centro Accessibilità Apre l'accesso a Cerca e cercare impostazioni Aprire il menu dei collegamenti rapidi Avvia la lente d'ingrandimento per ingrandire l'immagine sullo schermo Rimpicciolisce l'immagine sullo schermo Apre le impostazioni dell'Assistente vocale 56 Notebook PC - Manuale utente (e-Manual) Connessione a reti senza fili Wi-Fi Leggete le e-mail, navigate sul web e condividete applicazioni tramite i social network usando la connessione Wi-Fi del vostro Notebook PC. IMPORTANTE!Assicuratevi che la Modalità aereo sia disattivata per abilitare le funzioni Wi-Fi del vostro Notebook PC. Abilitare la connessione Wi-Fi Attivate l'interfaccia Wi-Fi sul vostro Notebook PC, usando il vostro touchpad, in questo modo. Toccate/Cliccate su e toccate/cliccate su . Selezionate un access point dalla lista delle connessioni Wi-Fi disponibili. Toccate/Cliccate su Connect (Connetti) per avviare la connessione di rete. NOTA: Per attivare la connessione Wi-Fi potrebbe essere richiesto l'inserimento di una chiave di sicurezza. 5. Se volete abilitare la condivisione tra il vostro Notebook PC e altri dispositivi wireless selezionate Yes (Sì). Selezionate No se non volete abilitare la condivisione. 57 Notebook PC - Manuale utente (e-Manual) Bluetooth Utilizzate il Bluetooth per facilitare il trasferimento dati in modalità wireless con altri dispositivi compatibili Bluetooth. IMPORTANTE!Assicuratevi che la Modalità aereo sia disattivata per poter usare le funzioni Bluetooth del vostro Notebook PC. Associazione con altri dispositivi Bluetooth Per abilitare il trasferimento di dati è necessario associare il Notebook PC ad altri dispositivi Bluetooth. Per fare questo utilizzate il touchpad come spiegato di seguito: 1. 2. Avviate la Charm Bar. Toccate/Cliccate su e poi toccate/cliccate su Change PC Settings (Modifica impostazioni PC). 3. Nel menu PC Settings (Impostazioni PC) toccate/ cliccate su Add a Device (Aggiungi un dispositivo) per cercare dispositivi compatibili Bluetooth. Confrontate il codice di protezione (Passcode) del vostro Notebook PC con il codice di protezione (Passcode) che avete ricevuto sul dispositivo selezionato. Se sono identici toccate/cliccate su Yes (Sì) per avviare l’associazione tra il Notebook PC e il dispositivo. NOTA: Per alcuni dispositivi Bluetooth potrebbe essere necessario inserire il codice di protezione del Notebook PC. 4. 58 Notebook PC - Manuale utente (e-Manual) Modalità aereo La Modalità aereo disabilita le comunicazioni wireless permettendovi di usare il vostro Notebook PC in tutta sicurezza durante il volo. Attivazione della Modalità aereo 1. 2. Avviate la Charm Bar. 3. Spostate il cursore verso destra per attivare la Modalità aereo. e toccate/cliccate su Premete Disattivazione della Modalità aereo 1. 2. Avviate la Charm Bar. 3. Spostate il cursore verso sinistra per disattivare la Modalità aereo. [. . . ] Food and Drug Administration, il 2 agosto del 1976, ha aggiunto alcune regole sui prodotti laser. Tali regole sono applicabili a tutti i dispositivi laser prodotti a partire dal 1 agosto 1976. La conformità è obbligatoria per i prodotti in vendita negli Stati Uniti. ATTENZIONE!Un utilizzo dei comandi, delle regolazioni o delle procedure operative, diverso da quello riportato in questo manuale o nella guida per l'installazione di prodotti laser, può provocare il rischio di esposizione a radiazioni pericolose. Avviso sul rivestimento esterno IMPORTANTE! [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ASUS R301LJ

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ASUS R301LJ.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag