οδηγίες χρήσης PANASONIC KX-HNC200GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC KX-HNC200GR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC KX-HNC200GR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC KX-HNC200GR


PANASONIC KX-HNC200GR : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3262 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC KX-HNC200GR

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Οδηγός εγκατάστασης Σύστημα οικιακού δικτύου Εσωτερική κάμερα Αρ. μοντέλου KX-HNC200GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Σε αυτό το έγγραφο επεξηγείται ο ενδεδειγμένος τρόπος εγκατάστασης της εσωτερικής κάμερας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του συστήματος, ανατρέξτε στο έντυπο Εγχειρίδιο χρήσης (σελ. [. . . ] – Όταν υπάρχει φως πίσω από το θέμα (δηλ. οπίσθιος φωτισμός), τα πρόσωπα ενδέχεται να εμφανίζονται σκοτεινά. – Η ποιότητα εικόνας ενδέχεται να περιοριστεί σε σκοτεινά μέρη. – Οι εικόνες ενδέχεται να εμφανίζονται θολές, όταν χρησιμοποιούνται φώτα εξωτερικού χώρου. Το σύμβολο αυτό στα προϊόντα, τη συσκευασία και/ ή στα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Προκειμένου να πραγματοποιείται κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση των παλαιών προϊόντων, μεταφέρετέ τα σε κατάλληλα σημεία συλλογής, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας. Με τη σωστή απόρριψή τους, συμβάλλετε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και προλαμβάνετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές. Πρόστιμα και κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν για τη λανθασμένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας. 7 HNC200GR_(el_el)_0202_ver101. pdf 7 2017/02/02 17:54:02 Σημαντικές πληροφορίες Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον πωλητή ή προµηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτή η σήµανση ισχύει µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊόντα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά με τη σωστή διαδικασία απόρριψης. 8 HNC200GR_(el_el)_0202_ver101. pdf 8 2017/02/02 17:54:02 Εκκίνηση Ένδειξη Κατάσταση Προβάλλονται ή εγγράφονται εικόνες σε ζωντανό χρόνο Η κάμερα είναι εκτός της εμβέλειας του hub ή δυσλειτουργία συσκευής Η κάμερα δεν έχει καταχωριστεί σε hub Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων H Κόκκινο χρώμα, αναβοσβήνει αργά Κόκκινο χρώμα, αναβοσβήνει A I Πορτοκαλί χρώμα, αναβοσβήνει αργά *1 B C D E F G Μονάδα φακού Μικρόφωνο Στήριγμα Ενδεικτική λυχνία LED Οπή Μπορείτε να αποτρέψετε την πτώση της κάμερας, περνώντας ένα κορδόνι μέσα από την οπή στο στήριγμα. Αισθητήρας θερμοκρασίας Μεγάφωνο M N Χρησιμοποιείται κατά την καταχώριση της κάμερας στο hub. Υποδοχή ηλεκτρικού ρεύματος Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της κάμερας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η ενδεικτική λυχνία LED να μην ανάβει κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο έντυπο Εγχειρίδιο χρήσης (σελ. 15). Επισκόπηση εγκατάστασης 1 Αρχική εγκατάσταση Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα μέσω της κινητής συσκευής σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο Οδηγός ρύθμισης συστήματος που παρέχεται με το hub. Καταχώριση Απαιτείται μόνο αν η κάμερα έχει αγοραστεί ξεχωριστά (δηλ. όχι ως μέρος ενός πακέτου). Επιβεβαίωση της περιοχής χρήσης Διαβάστε τις πληροφορίες στο παρόν έγγραφο για να επιβεβαιώσετε ότι η περιοχή χρήσης που επιθυμείτε είναι κατάλληλη για τη σωστή λειτουργία. Σύνδεση Τοποθετήστε την κάμερα στη θέση που επιθυμείτε και συνδέστε την στην πρίζα. 2 3 Ενδεικτική λυχνία LED Με την ενδεικτική λυχνία LED μπορείτε να επιβεβαιώνετε την κατάσταση της κάμερας. Ένδειξη Απενεργοποιημένη Κατάσταση Δεν υπάρχει ρεύμα ή η ενδεικτική λυχνία LED είναι σβηστή*1 Κανονική λειτουργία*1 Λειτουργία καταχώρισης Ανιχνεύτηκε κίνηση 4 Πράσινο χρώμα, αναμμένη Πράσινο χρώμα, αναβοσβήνει αργά Κόκκινο Καταχώριση της κάμερας Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για συσκευές που αποτελούν μέρος ενός πακέτου. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, πρέπει να την καταχωρίσετε στο hub. 9 HNC200GR_(el_el)_0202_ver101. pdf 9 2017/02/02 17:54:02 Εκκίνηση Αν η κάμερα δεν καταχωριστεί σε hub, η ενδεικτική λυχνία LED της κάμερας αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα. Μπορείτε να καταχωρίσετε κάθε συσκευή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά καταχώρισης ή την εφαρμογή [Home Network]. Σημείωση: R Προτού καταχωρίσετε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι οι μετασχηματιστές εναλλασσόμενου ρεύματος του hub και της κάμερας είναι συνδεδεμένοι και ότι οι συσκευές είναι ενεργοποιημένες. [. . . ] 15). Δυνατότητες που διατίθενται κατά τη χρήση της εφαρμογής [Home Network] Παρακάτω παρατίθενται κάποιες από τις δυνατότητες που διατίθενται κατά τη χρήση της εφαρμογής [Home Network]. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο έντυπο Εγχειρίδιο χρήσης (σελ. – Σύστημα συναγερμού Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να οπλίσετε και να αφοπλίσετε το σύστημα συναγερμού, να επιβεβαιώσετε την τρέχουσα κατάσταση του αισθητήρα και να προβάλετε ένα αρχείο καταγραφής προηγούμενων συμβάντων. – Παρακολούθηση με κάμερα σε ζωντανό χρόνο Μπορείτε να προβάλετε εικόνες σε ζωντανό χρόνο από την κάμερα, ακόμα και όταν λείπετε από το σπίτι. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC KX-HNC200GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC KX-HNC200GR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag