οδηγίες χρήσης PANASONIC KX-HNK102GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC KX-HNK102GR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC KX-HNK102GR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC KX-HNK102GR


PANASONIC KX-HNK102GR : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2736 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC KX-HNK102GR

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Οδηγίες χρήσης Σύστημα οικιακού δικτύου Τηλεχειριστήριο μπρελόκ Αρ. μοντέλου KX-HNK102GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Σε αυτό το έγγραφο επεξηγείται ο ενδεδειγμένος τρόπος χειρισμού του τηλεχειριστηρίου μπρελόκ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του συστήματος, ανατρέξτε στο έντυπο Εγχειρίδιο χρήσης (σελ. [. . . ] Περιβάλλον R Κρατήστε το προϊόν μακριά από συσκευές που παράγουν ηλεκτρικό θόρυβο, όπως λαμπτήρες φθορισμού και ηλεκτροκινητήρες. R Το προϊόν θα πρέπει να προστατεύεται από πυκνό καπνό, σκόνη, υψηλή θερμοκρασία και κραδασμούς. R Το προϊόν δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. R Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν. R Το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες κ. λπ. Δεν θα πρέπει, επίσης, να τοποθετείται σε χώρους με θερμοκρασία κάτω από 0 °C ή πάνω από 40 °C. R Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές. Απομακρύνετε το προϊόν από τις ηλεκτρικές συσκευές. Άλλες πληροφορίες ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία εσφαλμένου τύπου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες. Τακτική φροντίδα R Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί. R Mη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή σκληρά απορρυπαντικά. Απόρριψη παλαιού εξοπλισμού και μπαταριών (Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για χώρες με συστήματα ανακύκλωσης) 1 2 Αυτά τα σύμβολα (A, B) πάνω στα προϊόντα, στις συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνουν πως τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμιγνύονται με κοινά οικιακά απορρίμματα. Προκειμένου να πραγματοποιείται κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση των παλαιών προϊόντων και των χρησιμοποιημένων μπαταριών, μεταφέρετέ τα σε κατάλληλα σημεία συλλογής, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας. Με τη σωστή απόρριψή τους, συμβάλλετε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και προλαμβάνετε ενδεχόμενες αρνητικές 7 HNK102GR_(el_el)_0628_ver. 030. pdf 7 2016/06/29 9:49:07 Σημαντικές πληροφορίες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές. Πρόστιμα και κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν για τη λανθασμένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας. Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον πωλητή ή προµηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτή η σήμανση (A, B) ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊόντα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά με τη σωστή διαδικασία απόρριψης. Σημείωση για τη σήμανση μπαταριών Αυτή η σήμανση (B) μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κάποιο χημικό σύμβολο. Σ’ αυτήν την περίπτωση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπει η οδηγία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω χηµικό στοιχείο. Σημείωση για τη διαδικασία αφαίρεσης των μπαταριών Ανατρέξτε στην ενότητα “Τοποθέτηση της μπαταρίας” στη σελ. [. . . ] 14). 2 Πιέστε παρατεταμένα το M OTHER DEVICEN έως ότου η ενδεικτική λυχνία LED αρχίσει να αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα. Τηλεχειριστήριο: Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας (σελ. 11) και, στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο με λεπτό άκρο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το M N έως ότου η ενδεικτική λυχνία LED αρχίσει να αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα (σελ. 10). Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας Η εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας κάθε συσκευής του συστήματος από το hub είναι περίπου 50 m σε εσωτερικό χώρο και περίπου 300 m σε εξωτερικό χώρο. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC KX-HNK102GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC KX-HNK102GR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag