οδηγίες χρήσης PANASONIC KX-HNP100GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC KX-HNP100GR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC KX-HNP100GR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC KX-HNP100GR


PANASONIC KX-HNP100GR : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3241 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC KX-HNP100GR

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Οδηγός εγκατάστασης Σύστημα οικιακού δικτύου Εφεδρική μπαταρία Αρ. μοντέλου KX-HNP100GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Σε αυτό το έγγραφο επεξηγείται ο ενδεδειγμένος τρόπος εγκατάστασης της εφεδρικής μπαταρίας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του συστήματος, ανατρέξτε στο έντυπο Εγχειρίδιο χρήσης (σελ. [. . . ] Μην πετάτε τις παλιές μπαταρίες στη φωτιά. Ενδέχεται να εκραγούν. Ενημερωθείτε σχετικά με τους 8 HNP100GR_(el-el)_0125_ver. 201. pdf 8 2017/01/25 18:39:49 Σημαντικές πληροφορίες R Το προϊόν δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. R Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν. R Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες κ. τ. λ. Δεν πρέπει, επίσης, να τοποθετείται σε χώρους με θερμοκρασία κάτω από 5 °C ή πάνω από 40 °C. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται υπόγειοι χώροι με υγρασία. R Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές. Απομακρύνετε το προϊόν από τις ηλεκτρικές συσκευές. Ένωση και για χώρες με συστήματα ανακύκλωσης) 1 2 Άλλες πληροφορίες ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία εσφαλμένου τύπου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες. Τακτική φροντίδα R Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί. R Mη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή σκληρά απορρυπαντικά. Απόρριψη παλαιού εξοπλισμού και μπαταριών (Μόνο για την Ευρωπαϊκή Αυτά τα σύμβολα (A, B) πάνω στα προϊόντα, στις συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνουν πως τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμιγνύονται με κοινά οικιακά απορρίμματα. Προκειμένου να πραγματοποιείται κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση των παλαιών προϊόντων και των χρησιμοποιημένων μπαταριών, μεταφέρετέ τα σε κατάλληλα σημεία συλλογής, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας. Με τη σωστή απόρριψή τους, συμβάλλετε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και προλαμβάνετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές. Πρόστιμα και κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν για τη λανθασμένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας. Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον πωλητή ή προµηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. 9 HNP100GR_(el-el)_0125_ver. 201. pdf 9 2017/01/25 18:39:49 Σημαντικές πληροφορίες Πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτή η σήμανση (A, B) ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊόντα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά με τη σωστή διαδικασία απόρριψης. Σημείωση για τη σήμανση μπαταριών Αυτή η σήμανση (B) μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κάποιο χημικό σύμβολο. Σ’ αυτήν την περίπτωση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπει η οδηγία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω χηµικό στοιχείο. [. . . ] Σημείωση: R Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες είναι ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται με τη συμβατή σας συσκευή. R Χρειάζονται περίπου 10 ώρες για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. R Η ενδεικτική λυχνία LED της εφεδρικής μπαταρίας ανάβει με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση της μπαταρίας. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία LED σβήνει (σελ. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC KX-HNP100GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC KX-HNP100GR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag