οδηγίες χρήσης PANASONIC KX-HNS103GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC KX-HNS103GR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC KX-HNS103GR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC KX-HNS103GR


PANASONIC KX-HNS103GR : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3616 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC KX-HNS103GR

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Οδηγός εγκατάστασης Σύστημα οικιακού δικτύου Αισθητήρας διαρροής νερού Αρ. μοντέλου KX-HNS103GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Σε αυτό το έγγραφο επεξηγείται ο ενδεδειγμένος τρόπος εγκατάστασης του αισθητήρα διαρροής νερού. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του συστήματος, ανατρέξτε στο έντυπο Εγχειρίδιο χρήσης (σελ. [. . . ] Να ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα τις μεταλλικές ακίδες και να σκουπίζετε το νερό ή τα ξένα σώματα που ενδεχομένως να έχουν προσκολληθεί στις ακίδες. R Εάν οι ακίδες έρθουν σε επαφή με νερό, σκουπίστε τη μονάδα ανιχνευτή για να στεγνώσει. Μην αφήνετε τις ακίδες να μένουν σε επαφή με νερό για παρατεταμένη χρονική περίοδο, διότι μπορεί να ξεκινήσουν να μαυρίζουν. (Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει τη δυνατότητα εντοπισμού διαρροής νερού του προϊόντος. ) Απόρριψη παλαιού εξοπλισμού και μπαταριών (Μόνο για την Ευρωπαϊκή 8 HNS103GR_(el-el)_0125_ver. 101. pdf 8 2017/01/25 18:40:16 Σημαντικές πληροφορίες Ένωση και για χώρες με συστήματα ανακύκλωσης) Πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτή η σήμανση (A, B) ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊόντα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά με τη σωστή διαδικασία απόρριψης. Σημείωση για τη σήμανση μπαταριών Αυτή η σήμανση (B) μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κάποιο χημικό σύμβολο. Σ’ αυτήν την περίπτωση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπει η οδηγία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω χηµικό στοιχείο. Σημείωση για τη διαδικασία αφαίρεσης των μπαταριών Ανατρέξτε στην ενότητα “Τοποθέτηση της μπαταρίας” στη σελ. 11. 1 2 Αυτά τα σύμβολα (A, B) πάνω στα προϊόντα, στις συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνουν πως τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμιγνύονται με κοινά οικιακά απορρίμματα. Προκειμένου να πραγματοποιείται κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση των παλαιών προϊόντων και των χρησιμοποιημένων μπαταριών, μεταφέρετέ τα σε κατάλληλα σημεία συλλογής, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας. Με τη σωστή απόρριψή τους, συμβάλλετε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και προλαμβάνετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές. Πρόστιμα και κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν για τη λανθασμένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας. Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον πωλητή ή προµηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. 9 HNS103GR_(el-el)_0125_ver. 101. pdf 9 2017/01/25 18:40:16 Εκκίνηση Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων A C B D επιβεβαιώσετε την κατάσταση του αισθητήρα. Αφού επιβεβαιώσετε την κατάσταση του αισθητήρα, συστήνουμε να απενεργοποιήσετε την ενδεικτική λυχνία LED πατώντας το M N ξανά όσο το δυνατό πιο σύντομα, διαφορετικά μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ένδειξη Πράσινο χρώμα, αναμμένη Κόκκινο χρώμα, αναμμένη Κόκκινο χρώμα, αναβοσβήνει Πράσινο χρώμα, αναβοσβήνει αργά Απενεργοποιημένη Κατάσταση Δεν ανιχνεύτηκε νερό Ανιχνεύτηκε νερό Ο αισθητήρας είναι εκτός της εμβέλειας του hub Λειτουργία καταχώρισης (Πατήσατε παρατεταμένα N) το M Η μπαταρία έχει εξαντληθεί E F G Κύρια μονάδα Κάλυμμα κύριας μονάδας M N Χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της κατάστασης του αισθητήρα ή για την καταχώριση του αισθητήρα στο hub. Ενδεικτική λυχνία LED Καλώδιο Μονάδα ανιχνευτή Ακίδες Σημείωση: R Η ενδεικτική λυχνία LED δεν υποδεικνύει κατάσταση αισθητήρα, αν ο αισθητήρας δεν έχει καταχωρηθεί (σελ. 12). Επισκόπηση εγκατάστασης 1 Αρχική εγκατάσταση Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα μέσω της κινητής συσκευής σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο Οδηγός ρύθμισης συστήματος που παρέχεται με το hub. Ενδεικτική λυχνία LED Μπορείτε να πατήσετε το M N και να ελέγξετε την ενδεικτική λυχνία LED, για να 10 HNS103GR_(el-el)_0125_ver. 101. pdf 10 2017/01/25 18:40:16 Εκκίνηση 2 3 Τοποθετήστε την μπαταρία Ο αισθητήρας τροφοδοτείται από την μπαταρία. Καταχώριση Απαιτείται μόνο αν ο αισθητήρας έχει αγοραστεί ξεχωριστά (δηλ. όχι ως μέρος ενός πακέτου). Επιβεβαίωση της περιοχής χρήσης Διαβάστε τις πληροφορίες στο παρόν έγγραφο για να επιβεβαιώσετε ότι η περιοχή εγκατάστασης που επιθυμείτε είναι κατάλληλη για τη σωστή λειτουργία. [. . . ] Όταν κολλάτε την ταινία διπλής όψης σε σκυρόδεμα ή τούβλα, αν η επιφάνεια του σκυροδέματος ή των τούβλων είναι νωπή, φροντίστε να στεγνώσετε εντελώς την επιφάνεια, πριν κολλήσετε την ταινία διπλής όψης. 1 Αφαιρέστε το χάρτινο μέρος της ταινίας διπλής όψης, τοποθετήστε την κύρια μονάδα και τη μονάδα ανιχνευτή στην επιφάνεια εγκατάστασης και, στη συνέχεια, πατήστε σταθερά σε κάθε μονάδα, για να διασφαλίσετε τη σταθερή προσκόλληση στην επιφάνεια τοποθέτησης. 1 Ταινία διπλής όψης 1 1 1 Σημείωση: R Για την εγκατάσταση της μονάδας ανιχνευτή, ανατρέξτε στη σελ. 19. 18 HNS103GR_(el-el)_0125_ver. 101. pdf 18 2017/01/25 18:40:16 Εκκίνηση Εγκατάσταση της μονάδας ανιχνευτή σε δάπεδο Κατά την εγκατάσταση της μονάδας ανιχνευτή σε δάπεδο, χρησιμοποιήστε την ταινία διπλής όψης για να κολλήσετε τη μονάδα ανιχνευτή απευθείας στο δάπεδο. Σημείωση: R Αν η μονάδα ανιχνευτή τοποθετείται σε προσαρμογέα επιτοίχιας τοποθέτησης και στερεώνεται στο δάπεδο, οι ακίδες θα βρίσκονται σε τόσο μεγάλη απόσταση από το έδαφος και, επομένως, θα είναι δυνατή η ανίχνευση διαρροών νερού μόνο αφού το νερό της διαρροής φτάσει σε τέτοιο ύψος, ώστε να αγγίζει τις ακίδες. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC KX-HNS103GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC KX-HNS103GR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag