οδηγίες χρήσης PANASONIC KX-HNS104GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC KX-HNS104GR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC KX-HNS104GR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC KX-HNS104GR


PANASONIC KX-HNS104GR : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3274 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC KX-HNS104GR

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Οδηγός εγκατάστασης Σύστημα οικιακού δικτύου Αισθητήρας θραύσης τζαμιών Αρ. μοντέλου KX-HNS104GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Σε αυτό το έγγραφο επεξηγείται ο ενδεδειγμένος τρόπος εγκατάστασης του αισθητήρα θραύσης τζαμιών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του συστήματος, ανατρέξτε στο έντυπο Εγχειρίδιο χρήσης (σελ. [. . . ] Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον πωλητή ή προµηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτή η σήμανση (A, B) ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊόντα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά με τη σωστή διαδικασία απόρριψης. Σημείωση για τη σήμανση μπαταριών Αυτή η σήμανση (B) μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κάποιο χημικό σύμβολο. Σ’ αυτήν την περίπτωση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπει η οδηγία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω χηµικό στοιχείο. Σημείωση για τη διαδικασία αφαίρεσης των μπαταριών Ανατρέξτε στην ενότητα “Τοποθέτηση των μπαταριών” στη σελ. 11. 1 2 Αυτά τα σύμβολα (A, B) πάνω στα προϊόντα, στις συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνουν πως τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμιγνύονται με κοινά οικιακά απορρίμματα. Προκειμένου να πραγματοποιείται κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση των παλαιών προϊόντων και των χρησιμοποιημένων μπαταριών, μεταφέρετέ τα σε κατάλληλα σημεία συλλογής, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας. Με τη σωστή απόρριψή τους, συμβάλλετε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και προλαμβάνετε ενδεχόμενες αρνητικές 9 HNS104GR_(el-el)_0203_ver. 102. pdf 9 2017/02/03 15:43:12 Εκκίνηση Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων απενεργοποιήσετε την ενδεικτική λυχνία LED πατώντας το M N ξανά όσο το δυνατό πιο σύντομα, διαφορετικά μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ένδειξη Πράσινο χρώμα, αναμμένη Κόκκινο χρώμα, αναμμένη Κόκκινο χρώμα, αναβοσβήνει Πράσινο χρώμα, αναβοσβήνει αργά Απενεργοποιημένη Κατάσταση Δεν ανιχνεύτηκε θραύση τζαμιού Ανιχνεύτηκε θραύση τζαμιού Ο αισθητήρας είναι εκτός της εμβέλειας του hub Λειτουργία καταχώρισης (Πατήσατε παρατεταμένα N) το M Η μπαταρία έχει εξαντληθεί A B C D E Μικρόφωνο Ενδεικτική λυχνία LED MHIGHN/MLOWN (Υψηλή/Χαμηλή) Χρησιμοποιείται για την αλλαγή της ευαισθησίας του αισθητήρα (σελ. Πίσω κάλυμμα M N Χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της κατάστασης του αισθητήρα ή για την καταχώριση του αισθητήρα στο hub. Σημείωση: R Η ενδεικτική λυχνία LED δεν υποδεικνύει κατάσταση αισθητήρα, αν ο αισθητήρας δεν έχει καταχωρηθεί (σελ. 12). Επισκόπηση εγκατάστασης 1 Αρχική εγκατάσταση Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα μέσω της κινητής συσκευής σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο Οδηγός ρύθμισης συστήματος που παρέχεται με το hub. Τοποθέτηση των μπαταριών Ο αισθητήρας τροφοδοτείται από την μπαταρία. Ενδεικτική λυχνία LED Μπορείτε να πατήσετε το M N και να ελέγξετε την ενδεικτική λυχνία LED, για να επιβεβαιώσετε την κατάσταση του αισθητήρα. Αφού επιβεβαιώσετε την κατάσταση του αισθητήρα, συστήνουμε να 2 10 HNS104GR_(el-el)_0203_ver. 102. pdf 10 2017/02/03 15:43:12 Εκκίνηση 3 Καταχώριση Απαιτείται μόνο αν ο αισθητήρας έχει αγοραστεί ξεχωριστά (δηλ. όχι ως μέρος ενός πακέτου). Επιβεβαίωση της περιοχής εγκατάστασης Διαβάστε τις πληροφορίες στο παρόν έγγραφο για να επιβεβαιώσετε ότι η περιοχή εγκατάστασης που επιθυμείτε είναι κατάλληλη για τη σωστή λειτουργία. Εγκατάσταση Εγκαταστήστε τον αισθητήρα στην επιθυμητή θέση. 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες. 4 5 3 Εγκαταστήστε το πίσω κάλυμμα. R Τοποθετήστε το με το “ ” να είναι στραμμένο προς τα επάνω και σύρετέ το. Τοποθέτηση των μπαταριών R ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AA (LR6). R ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μπαταρίες μαγγανίου/Ni-Cd/Ni-MH. R Βεβαιωθείτε για τις πολικότητες ( , ). 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα πιέζοντας τις επάνω πλευρές του καλύμματος (A) και σύροντάς το προς τα κάτω (B). A B Σημείωση: R Αν η ισχύς της μπαταρίας του αισθητήρα είναι χαμηλή, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη [Αισθητήρας] της εφαρμογής [Home Network]. [. . . ] Ενδέχεται να πέσει, να σπάσει ή να προκαλέσει τραυματισμό. R Μην τοποθετείτε τον αισθητήρα πάνω στα ακόλουθα υλικά: γυψοσανίδα, ALC (ελαφρύ, κυψελώδες σκυρόδεμα R 15 HNS104GR_(el-el)_0203_ver. 102. pdf 15 2017/02/03 15:43:12 Εκκίνηση Χρήση του πίσω καλύμματος 3 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα πιέζοντας τις επάνω πλευρές του καλύμματος (A) και σύροντάς το προς τα κάτω (B). A Προσαρμόστε τον αισθητήρα στο πίσω κάλυμμα. R Εισαγάγετε τις αυλακώσεις του αισθητήρα στις 4 γλωττίδες του πίσω καλύμματος και, στη συνέχεια, σπρώξτε τον προς τα κάτω. UP B 2 Χρήση του προσαρμογέα επιτοίχιας τοποθέτησης Στερεώστε το πίσω κάλυμμα στον τοίχο με τις βίδες (1). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC KX-HNS104GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC KX-HNS104GR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag