οδηγίες χρήσης PANASONIC KXHNS105GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC KXHNS105GR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC KXHNS105GR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC KXHNS105GR


PANASONIC KXHNS105GR : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2780 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC KXHNS105GR

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Οδηγός εγκατάστασης Σύστημα οικιακού δικτύου Εσωτερική σειρήνα Αρ. μοντέλου KX-HNS105GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Σε αυτό το έγγραφο επεξηγείται ο ενδεδειγμένος τρόπος εγκατάστασης της εσωτερικής σειρήνας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του συστήματος, ανατρέξτε στο έντυπο Εγχειρίδιο χρήσης (σελ. [. . . ] Δεν πρέπει, επίσης, να τοποθετείται σε χώρους με θερμοκρασία κάτω από 0 °C ή πάνω από 40 °C. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται υπόγειοι χώροι με υγρασία. R Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές. Απομακρύνετε το προϊόν από τις ηλεκτρικές συσκευές. Για καλύτερες επιδόσεις Θέση του hub/αποφυγή θορύβου Το hub και άλλες συμβατές συσκευές Panasonic χρησιμοποιούν ραδιοκύματα για να επικοινωνούν μεταξύ τους. R Για μέγιστη κάλυψη και επικοινωνία χωρίς θόρυβο, τοποθετήστε το hub: – σε κεντρικό σημείο που βρίσκεται σε βολικό ύψος, χωρίς εμπόδια ανάμεσα στο προϊόν και το hub, σε εσωτερικό χώρο. – μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές, ασύρματες συσκευές ή άλλες τηλεφωνικές συσκευές. – μακριά από πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, όπως εξωτερικές κεραίες σταθμών κινητής τηλεφωνίας. (Αποφεύγετε την τοποθέτηση του hub 7 HNS105GR_(el_el)_0125_ver. 101. pdf 7 2017/01/25 18:42:39 Σημαντικές πληροφορίες Άλλες πληροφορίες Τακτική φροντίδα R Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί. R Mη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή σκληρά απορρυπαντικά. Απόρριψη παλαιού εξοπλισμού (Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για χώρες με συστήματα ανακύκλωσης) Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον πωλητή ή προµηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτή η σήµανση ισχύει µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊόντα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά με τη σωστή διαδικασία απόρριψης. Το σύμβολο αυτό στα προϊόντα, τη συσκευασία και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Προκειμένου να πραγματοποιείται κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση των παλαιών προϊόντων, μεταφέρετέ τα σε κατάλληλα σημεία συλλογής, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας. Με τη σωστή απόρριψή τους, συμβάλλετε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και προλαμβάνετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές. Πρόστιμα και κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν για τη λανθασμένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας. 8 HNS105GR_(el_el)_0125_ver. 101. pdf 8 2017/01/25 18:42:39 Εκκίνηση Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων Ενδεικτική λυχνία LED Με την ενδεικτική λυχνία LED μπορείτε να επιβεβαιώνετε την κατάσταση της σειρήνας. Ένδειξη Πράσινο χρώμα, αναμμένη Κόκκινο χρώμα, αναβοσβήνει αργά Κατάσταση Κανονική λειτουργία*1 Η σειρήνα δεν έχει καταχωριστεί σε hub A B C D Κόκκινο χρώμα, αναβοσβήνει Κόκκινο χρώμα, αναβοσβήνει γρήγορα Πράσινο χρώμα, αναβοσβήνει αργά Απενεργοποιημένη *1 Σειρήνα εκτός της εμβέλειας του hub Το σύστημα συναγερμού ενεργοποιήθηκε*1 E Λειτουργία καταχώρισης (Πατήσατε παρατεταμένα N) το M Δεν υπάρχει ισχύς F Κόρνα Στροβοσκοπικό φως Αναβοσβήνει όταν ηχεί η σειρήνα. Ενδεικτική λυχνία LED MHIGHN/MLOWN (Υψηλή/Χαμηλή) Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της έντασης ήχου της σειρήνας (σελ. Πίσω κάλυμμα M N Χρησιμοποιείται για την καταχώριση της σειρήνας στο hub. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σειρήνας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η ενδεικτική λυχνία LED να μην ανάβει. Επισκόπηση εγκατάστασης 1 Αρχική εγκατάσταση Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα μέσω της κινητής συσκευής σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο 9 HNS105GR_(el_el)_0125_ver. 101. pdf 9 2017/01/25 18:42:39 Εκκίνηση Οδηγός ρύθμισης συστήματος που παρέχεται με το hub. Καταχώριση Απαιτείται μόνο αν η σειρήνα έχει αγοραστεί ξεχωριστά (δηλ. όχι ως μέρος ενός πακέτου). [. . . ] (Είναι φυσιολογικό να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του. ) R Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) πρέπει να συνδέεται σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος δαπέδου ή τοίχου. Μη συνδέετε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) σε πρίζα που βρίσκεται στο ταβάνι, διότι ο μετασχηματιστής μπορεί να αποσυνδεθεί λόγω του βάρους του. 13 HNS105GR_(el_el)_0125_ver. 101. pdf 13 2017/01/25 18:42:39 Εκκίνηση Διακοπή ρεύματος R Η σειρήνα δεν λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. 14 HNS105GR_(el_el)_0125_ver. 101. pdf 14 2017/01/25 18:42:39 Παράρτημα Δοκιμή της σειρήνας Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή [Home Network] στην κινητή σας συσκευή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή σας συσκευή για να δοκιμάσετε τη σειρήνα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο έντυπο Εγχειρίδιο χρήσης (σελ. 1 Εκκινήστε την εφαρμογή [Home Network] και πατήστε [Ρυθμίσεις]. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC KXHNS105GR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC KXHNS105GR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag