οδηγίες χρήσης PANASONIC TX-77EZ1000E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PANASONIC TX-77EZ1000E Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PANASONIC TX-77EZ1000E θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PANASONIC TX-77EZ1000E


PANASONIC TX-77EZ1000E : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2355 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PANASONIC TX-77EZ1000E (2168 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PANASONIC TX-77EZ1000E

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] TX-65EZ1000E TX-55EZ950E TX-77EZ1000E TX-65EZ950E e HELP Ελληνικά Διαβάστε αυτό πρώτα Πριν τη χρήση • Άδεια 13 Λειτουργίες • Ανάλυση 4K • Αρχική οθόνη • Info Frame • Χειριστήριο Αφής • DVB-μέσω-IP • Εύκολος κατοπτρισμός 16 17 18 19 21 23 • TV Anywhere20 • Διπλός δέκτης22 Αρχική οθόνη Αρχική οθόνη • Πληροφορίες • Τρόπος χρήσης • Καρφίτσωμα στην Αρχική • Μενού επιλογών 24 26 28 29 Ζωντανή τηλεόραση • Τρόπος χρήσης • Μενού επιλογών 30 31 Εφαρμογές • Τρόπος χρήσης • Η Εφαρμογή μου • Μενού επιλογών 32 33 34 Συσκευές • Τρόπος χρήσης • Μενού επιλογών 35 36 Παρακολούθηση Βασικά • Δορυφορική σύνδεση -237 • Βασική σύνδεση • Επιλογή καναλιού • Ζώνη πληροφοριών • Επιλογές AV • Υπότιτλοι • Τελευταία προβολή • Χρονοδιακόπτ. απενεργ • Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας • Ρύθμιση της ώρας • Γλώσσα 40 42 44 47 50 51 52 53 56 57 Ανάλυση 4K • Εξοπλισμός συμβατός με 4K • Αυτόματη Pύθμιση HDMI • Έγκυρη μορφή 4K 58 59 60 Εξωτερικές συσκευές • Εξωτερική σύνδεση • Προβολή εξωτερικών εισόδων • Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης • Χαρακτηριστικά HDMI • Ρύθμιση HDR HDMI • Έγκυρα σήματα εισόδου 61 64 66 68 70 71 Για βέλτιστη εικόνα • Προεπιλογές εικόνας • Αισθητήρας περιβάλ.  • Αναλογία • Σήμα ελέγχου αναλογίας • Βασικές ρυθμίσεις • Ρυθμίσεις μείωσης θορύβου • Προηγμένες ρυθμίσεις • Ρυθμίσεις επιλογών • Ρυθμίσεις οθόνης • Κλείδωμα Ρυθμίσεων • Αντιγραφή Ρυθμίσεων 72 74 75 77 79 82 83 89 93 95 96 -3- Για βέλτιστο ήχο • Λειτουργία ήχου • Βασικές ρυθμίσεις • Ρυθμίσεις έντασης ήχου • Φωνητική Καθοδήγηση • Ηχητική Περιγραφή • Ρυθμίσεις για προχωρημένους 97 98 100 102 104 105 Οδηγός Προγράμματος • Χρήση του Οδηγού Προγράμματος • Εγγραφή χρονοδιακόπτη 108 110 Teletext • Προβολή teletext • Λειτουργία teletext • Χαρακτήρες Teletext 112 114 116 Συντονισμός και επεξεργασία καναλιών • Μενού ρυθμίσεων • Επεξεργασία λίστας καναλιών • Αλλαγή λίστας αγαπημένων καναλιών • Αυτόματος Συντονισμός • Χειροκ. Συντονισμός • Ενημέρωση λίστας καναλιών • Κατάσταση σήματος • Άλλες ρυθμίσεις • Επιλέξιμοι δορυφόροι 117 118 121 123 127 130 131 132 133 Εγγραφή Ρύθμιση USB HDD • Προετοιμασία • Ρύθμιση για USB HDD 134 136 Εγγραφή τρέχοντος προγράμματος • Εγγραφή με ένα πλήκτρο • REW LIVE TV 138 139 -4- Εγγραφή χρονοδιακόπτη • Ρύθμιση Εγγραφής Χρονοδιακόπτη • Επεξεργασία Εγγραφής Χρονοδιακόπτη • Απομακρυσμένη εγγραφή • Σημείωση 141 143 144 145 Τεχνικές πληροφορίες • USB HDD 146 Media Player Χρήση του Media Player • Πληροφορίες • Επιλογή συσκευής / λειτουργίας • Συσκευή δικτύου • Κοινή χρήση αρχείου 147 150 152 153 Προβ. λίστας • Επιλογή αρχείου • Φιλτράρισμα αρχείων 154 156 Προβ. [. . . ] 3. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία και πιέστε OK για μετάβαση. Επιλογή αναπαραγωγής / Επανάληψη / Τυχαία σειρά 4. Ρυθμίστε το στοιχείο και πιέστε OK για αποθήκευση. Επιλογή αναπαραγωγής Ρυθμίσεις για επιλογή αρχείου αναπαραγωγής Επανάληψη (Φάκελος / Επανάληψη αρχείου / Όχι) Επανάληψη αναπαραγωγής Φάκελος: Επανάληψη αναπαραγωγής, μέσα στον επιλεγμένο φάκελο Επανάληψη αρχείου: Επανάληψη αναπαραγωγής του μεμονωμένου επιλεγμένου αρχείου Τυχαία σειρά (Ναι / Όχι) Η αναπαραγωγή των αρχείων γίνεται τυχαία. - 158 - Φιλτράρισμα αρχείων Μπορείτε να φιλτράρετε τα αρχεία όπως τον τύπο περιεχομένου. (Photo / Εικόνα / Μουσική) 1. Εμφανίστε το μενού επιλογών με το OPTION. 2. Επιλέξτε Φίλτρο και πιέστε OK για μετάβαση. 3. Επιλέξτε Photo / Εικόνα / Μουσική και πιέστε OK για επικύρωση. 4. Επιλέξτε OK και πιέστε OK για αλλαγή. - 159 - Ταξινόμηση αρχείων Μπορείτε να ταξινομήσετε τα αρχεία σε αλφαβητική σειρά ή κατά ημερομηνία. 1. Εμφανίστε το μενού επιλογών με το OPTION. 2. Επιλέξτε Ταξινόμηση και πιέστε OK για μετάβαση. 3. Επιλέξτε Αλφάβητο(A. . . Ω) / Αλφάβητο(Ω. . . Α) / Ημερομηνία(1. . . 9) / Ημερομηνία(9. . . 1) και πιέστε OK για αλλαγή. - 160 - Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή ■■Αναπαραγωγή φωτογραφίας : Στην προηγούμενη φωτογραφία : Στην επόμενη φωτογραφία : Διακοπή OK : Εναλλάξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής (Ανά μία φωτο / Προβολή Slideshow). (μπλε) : Περιστροφή : Εμφάνιση / απόκρυψη του οδηγού λειτουργίας. BACK/RETURN : Επιστροφή στο εικονίδιο. - 161 - ■■Αναπαραγωγή βίντεο / μουσικής : Γρήγορη μετάβαση πίσω : Γρήγορη μετάβαση εμπρός : Διακοπή OK : Παύση (εμφανίζεται η γραμμή χρονικής αναζήτησης) / Αναπαραγωγή ●● Για μεταπήδηση σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο 1) Εμφανίστε τη γραμμή χρονικής αναζήτησης με το OK. 2) Ενώ ακόμη εμφανίζεται η γραμμή χρονικής αναζήτησης Πιέστε / : / : Αναζήτηση για περ. 10 δευτερόλεπτα Πιέστε παρατεταμένα Ταχεία αναζήτηση 3) Μεταβείτε στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο με το OK. (κόκκινο) : Στον προηγούμενο τίτλο / σκηνή / κομμάτι (πράσινο) : Στον επόμενο τίτλο / σκηνή / κομμάτι : Εμφάνιση / απόκρυψη του οδηγού λειτουργίας. BACK/RETURN : Επιστροφή στο εικονίδιο. = Σημείωση = ●● Για ορισμό του Επανάληψη / Τυχαία σειρά για αναπαραγωγή edia Player > Προβ. λίστας > Επιλογή αρχείου M edia Player > Προβ. > Επιλογή αρχείου M - 162 - Ρυθμίσεις Slideshow Ορίστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία Φωτογραφίας. 1. Εμφανίστε το μενού επιλογών με το OPTION. 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Slideshow με το πλήκτρο OK. 3. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία και πιέστε OK για μετάβαση. Λειτουργία οθόνης / Μεσοδιάστημα / Συνοδευτική μουσική 4. Ρυθμίστε το στοιχείο και πιέστε OK για αποθήκευση. [. . . ] Η λυχνία LED ανάβει στο πορτοκαλί χρώμα και πάλι σε λειτουργία αναμονής όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη / απενεργοποιημένη πριν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του πίνακα. (Φροντίστε να απενεργοποιήστε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο για τη ρύθμιση του πίνακα). - 363 - Όταν πιεστεί με το δάκτυλο, η οθόνη μετακινείται ελαφρά και ακούγεται ένας ήχος ●● Υπάρχει ένα μικρό κενό γύρω από το πλαίσιο για να προληφθεί φθορά στο πλαίσιο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. - 364 - Αναλυτικές πληροφορίες Πληροφορίες υποστήριξης για την εφαρμογή, τις προαιρετικές συσκευές, τη λειτουργία κ. λπ. μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω ιστότοπο. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PANASONIC TX-77EZ1000E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PANASONIC TX-77EZ1000E.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag