οδηγίες χρήσης XEROX PHASER 3320

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο XEROX PHASER 3320 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο XEROX PHASER 3320 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο XEROX PHASER 3320


XEROX PHASER 3320 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2798 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   XEROX PHASER 3320 ΜΝΉΜΗ 256 MB (694 ko)
   XEROX PHASER 3320 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ (2534 ko)
   XEROX PHASER 3320 ΣΎΜΒΟΛΑ ΕΚΤΥΠΩΤΉ (606 ko)
   XEROX PHASER 3320 ΟΔΗΓΌΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ (11576 ko)
   XEROX PHASER 3320 (2687 ko)
   XEROX PHASER 3320 256 MB MEMORY (694 ko)
   XEROX PHASER 3320 INSTALLATION GUIDE (11576 ko)
   XEROX PHASER 3320 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (835 ko)
   XEROX PHASER 3320 ® PHASER® 3320 PRINTER SYMBOLS (605 ko)
   XEROX PHASER 3320 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)
   XEROX PHASER 3320 BLACK AND WHITE PRINTER EPEAT® ENVIRONMENTAL INFORMATION (145 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς XEROX PHASER 3320

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Έκδοση 1. 0 Ιανουάριος 2012 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Οδηγός χρήσης ® ©2012 Xerox Corporation. Το XEROX® και το XEROX με το εικονιστικό σήμα® αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Έκδοση εγγράφου 1. 0: Ιανουάριος 2012 Μετάφραση από: Xerox Ltd CDLS Europe & Asia GDO Global Shared Services Bessemer Road, Welwyn Garden City Hertfordshire, AL7 1BU United Kingdom Πίνακας περιεχομένων 1 Γνωριμία με το μηχάνημα Επισκόπηση μηχανήματος. . 6 Ενεργοποίηση του μηχανήματος . [. . . ] Ρυθμίσεις * δηλώνει εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση • • Portrait (Κατακόρυφος)* Landscape (Οριζόντιος) Επιλογή Orientation (Προσανατολισμός) Περιγραφή Σας επιτρέπει να επιλέξετε την κατεύθυνση με την οποία εκτυπώνονται οι πληροφορίες σε μια σελίδα. Η κατακόρυφη εκτυπώνεται κατά μήκος της μεγάλης πλευράς και η οριζόντια κατά μήκος της μικρής. 82 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Οδηγός χρήσης Επιλογές λειτουργιών Επιλογή Common Margin (Κοινό περιθώριο) Περιγραφή • Simplex Margin (Περιθώριο μονής όψης): Καθορίζει το περιθώριο για εκτύπωση μίας όψης. Ρυθμίσεις * δηλώνει εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση • Top Margin (Επάνω περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) Left Margin (Αριστερό περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) • • Duplex (Περιθώριο διπλής όψης): Καθορίζει το περιθώριο για εκτύπωση δύο όψεων. Όψη 1: • Top Margin (Επάνω περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) Left Margin (Αριστερό περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) Top Margin (Επάνω περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) Left Margin (Αριστερό περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) Short Binding: (Βιβλιοδεσία μικρής πλευράς) 0* έως 22χλστ. Long Binding: (Βιβλιοδεσία μεγάλης πλευράς) 0* έως 22χλστ. • Όψη 2: • • • Binding (Βιβλιοδεσία): Κατά την εκτύπωση και στις δύο όψεις χαρτιού, το περιθώριο της όψης A που είναι πλησιέστερο στη βιβλιοδεσία θα είναι ίδιο με το περιθώριο της όψης A που είναι πλησιέστερο στη βιβλιοδεσία. Ομοίως, τα περιθώρια των όψεων που είναι πιο απομακρυσμένα από τη βιβλιοδεσία θα είναι ίδια. • • Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Οδηγός χρήσης 83 Επιλογές λειτουργιών Επιλογή Bypass Tray ($ίσκος Bypass) Περιγραφή Καθορίζει τα περιθώρια χαρτιού όταν χρησιμοποιείται ο δίσκος Bypass: • Simplex Margin (Περιθώριο μονής όψης): Καθορίζει το περιθώριο για εκτύπωση μίας όψης. Ρυθμίσεις * δηλώνει εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση • • Top Margin (Επάνω περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) Left Margin (Αριστερό περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) • Duplex (Περιθώριο διπλής όψης): Καθορίζει το περιθώριο για εκτύπωση δύο όψεων. Όψη 1: • Top Margin (Επάνω περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) Left Margin (Αριστερό περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) Top Margin (Επάνω περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) Left Margin (Αριστερό περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) • Όψη 2: • • Tray X ($ίσκος Χ) Καθορίζει τα περιθώρια χαρτιού όταν χρησιμοποιείται ο $ίσκος 1 ή ο $ίσκος 2: • Simplex Margin (Περιθώριο μονής όψης): Καθορίζει το περιθώριο για εκτύπωση μίας όψης. • Top Margin (Επάνω περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) Left Margin (Αριστερό περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) • • Duplex (Περιθώριο διπλής όψης): Καθορίζει το περιθώριο για εκτύπωση δύο όψεων. Όψη 1: • Top Margin (Επάνω περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) Left Margin (Αριστερό περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) Top Margin (Επάνω περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) Left Margin (Αριστερό περιθώριο): -5 έως 5χλστ. (0*) • Όψη 2: • • 84 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Οδηγός χρήσης Επιλογές λειτουργιών Επιλογή Emulation Margin (Περιθώριο εξομοίωσης) Duplex ($ιπλής όψης) Περιγραφή Καθορίζει τα περιθώρια χαρτιού για τις εκτυπωμένες σελίδες εξομοίωσης. Ρυθμίσεις * δηλώνει εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση • • Top Margin: (Επάνω περιθώριο) 0* έως 250χλστ. [. . . ] Εάν είστε υπεύθυνοι για την απόρριψη της συσκευής της Xerox, λάβετε υπόψη σας ότι η συσκευή ενδέχεται να περιέχει μόλυβδο, υδράργυρο, υπερχλωρικό και άλλα υλικά, η απόρριψη των οποίων μπορεί να ελέγχεται για περιβαλλοντικούς λόγους. Η παρουσία αυτών των υλικών είναι πλήρως σύμφωνη με τους παγκόσμιους κανονισμούς που ίσχυαν τη στιγμή κυκλοφορίας της συσκευής στην αγορά. Για πληροφορίες ανακύκλωσης και απόρριψης, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στη τοποθεσία web της Electronic Industries Alliance: http://www. eiae. org/. Ευρωπαϊκή Ένωση Οδηγία για απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) 2002/96/EΚ Απόρριψη και Ανακύκλωση Προϊόντος (Επαγγελματίες/Επιχειρηματικό περιβάλλον ΕΕ) Η ύπαρξη αυτού του συμβόλου στον εξοπλισμό σας αποτελεί επιβεβαίωση ότι πρέπει να απορρίψετε αυτόν τον εξοπλισμό σε συμμόρφωση με τις συμφωνημένες κρατικές διαδικασίες. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου XEROX PHASER 3320

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου XEROX PHASER 3320.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag